42-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.04.2020 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (328.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Предлог-уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплатата на додатоци и надоместоци на плата и дневници за вработените во субјектите во јавниот сектор за време на вонредна состојба
2 Прашања и предлози /43/