59-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.03.2018 - 11:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (136.01 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за имплементација на младински политики од областа пазар на труд
2 Информацијата за мерки од Министерството за образование и наука за младите
3 Информација за преземени активности на Министерството за здравство за унапредување на здравјето на младите во Република Македонија
4 Информација за младински политики на Министерството за култура
5 Информација за процесот, активностите и фазите за основање на Научно- технолошки парк во Македонија
6 Информација во врска со мерките и активностите од Планот за економски раст кои го опфаќаат и доменот на младите (за тематска седница-млади)
7 Информација за приоритетите во младинскиот сектор
8 Прашања и предлози /59/