Службен Глас #6

 

Протокол за организирање и одржување на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари. Јавното здравје е заедничка одговорност.

Владата на Република Северна Македонија на 51-вата седница го усвои Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Стабилизирањето на кризата предизвикана од пандемијата со коронавирус не воведе во новото нормално, кое во овој случај подразбира и прилагодување кон изменет начин на работа со воспоставување на работните активности на начин кој ќе гарантира почитување на препорачаните мерки и протоколи за работа кои ќе обезбедат превенција и спречување на појава и ширење на КОВИД-19.

Заради ваша безбедност и зачувување на јавното здравје, земете го предвид и почитувајте го протоколот при вашето следно организирање и одржување на работни состаноци, обуки курсеви и семинари.

 

 
 
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Flickr
YouTube
Email
Овој билтен е дел од стратегијата за внатрешни комуникации на Владата на Република Северна Македонија. Истиот е изработен во соработка со Британската амбасада во Македонија и тимот за комуникации на британската влада.