101-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.11.2022 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (551.33 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Имплементационен протокол помеѓу Министерството за финансии - Царинска управа на Република Северна Македонија и Министерството за финансии и економија - Генерален директорат за Царинана Република Албанија за спроведување на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за воспоставување на заеднички гранични премини меѓу Република Албанија и Република Северна Македонија, потпишанна 10.06.2021 во Тирана за Меѓународниот граничен премин Ќафасан (Република Северна Македонија) - Ќафтане (Република Албанија)
2 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Протокол помеѓу Министерството за финансии - Царинска управа на Република Северна Македонија и Министерството за финансии и економија - Генерален директорат за царинина Република Албанија за спроведување на Спогодбата за взаемно признавање на одобрениjата за Овластен економски оператор - безбедност и сигурност (ОЕОС) помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија
3 Информација со предлог текст на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија
4 Извештај за извршени преговори за усогласениот текст на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за делегирање на услуги во воздушниот сообраќај на дел на воздушниот простор над Охридското Езеро
5 Информација за склучување на нова Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за меѓународен воден транспорт во Охридското езеро
6 Информација за потпишување на усогласените Меморандум за соработка во областа на дигитализацијата на конзуларните услуги меѓу Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за Европа и надворешни работи на Република Албанија и Меморандум за разбирање помеѓу Министерство за надворешни работи на Република Северна Македонија и Министерство за Европа и надворешни работи на Република Албанија за соработка во областа на дипломатска обука
7 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор меѓу Влада на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за формирање заеднички работни тимови во областа на безбедноста
8 Информација за усогласување на Меморандумот за разбирање помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија во полето на дигиталната трансформација, претставувана од Министерството за информатичко општество и администрација и Владата на Република Албанија што ќе се одржи на 14.11.2022 
9 Информација со Меморандум за соработка за прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ помеѓу Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања и Главен преговарач на Република Северна Македонија и Државниот министер и Главен преговарач на Владата на Република Албанија
10 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на вооружените сили на САД на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог-oдлука
11 Предлог-одлука за испраќање на припадниик на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата "TORREJON ADVANTAGE 2022-2", во Кралство Шпанија
12 Информација за склучување на Меморандум за соработка од областа на социјалната заштита и заштитата на децата помеѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија и Министерството за здравство и социјална заштита на Република Албанија
13 Информација за усогласување на Договорoт за соработка во областа на здравството помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за здравство и социјална заштита на Република Албанија што ќе биде на дневен ред за потпишување на заедничката седница на Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Албанија што ќе се одржи на 14.11.2022 година
14 Извештај за завршени преговори и за потпишување на:
1. Меморандум за соработка меѓу Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Министерството за образование на Република Албанија за корекција/јазична редакција на албанскиот јазик во Република Северна Македонија и во Република Албанија и
2. Меморандум за соработка меѓу Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Министерството за образование на Република Албанија за примена на албанскиот знаковен јазик во Република Северна Македонија и во Република Албанија
15 Извештај за завршени преговори и за потпишување на Програма за соработка меѓу Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Министерството за образование и спорт на Република Албанија во областа на образованието и научните истражувања за периодот 2023 - 2026 година
16 Прашања и предлози