Социјална реформа на дело – новата инклузивна градинка во Неготино која ќе згрижи 167 дечиња

Децата од Неготино и нивните родители ќе имаат на располагање нова современа детска градинка. Градинката која наскоро ќе започне со работа има капацитет за 167 деца кои ќе добијат пристап до квалитетна услуга, што е цел на социјалната реформа што ја спроведува Министерството за труд и социјална политика. Новата градинка во Неготино е изградена согласно највисоките стандарди за енергетска ефикасност, а градинката ќе користи и обновливи извори на енергија преку системот на сончеви колектори. Според новите просторни услови на градинката се обезбедува и реализација на концептот – учење преку игра.

На отворањето на новата градинката претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев истакна дека подолго време сериозно се работи на зголемување на опфатот на деца во процесот на предучилишно образование и во склоп на овие заложби и Општина Неготино конечно го добива она што го заслужува и што и е потребно.

„Детската градинка е изградена според највисоки стандарди за ран детски развој со што се зголемуваат капацитетите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст. Општина Неготино е една од четирите општини кои први ги потпишаа договорите со кои добија грант за изградба на нови детски градинки заедно со Општина Кочани, Кавадарци и Кисела Вода. Со интензивна и посветена работа на приближување на стандардите на живеење во поголемите и помалите места, ние како заедница, уште еднаш докажуваме дека се грижиме подеднакво за сите наши граѓани “, порача премиерот Зоран Заев.

Изградбата на новата градинка е финансирана од Проектот за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка. Целта на активностите од втората компонентата на Проектот е да го зголеми пристапот до социјалните услуги за ран детски развој со посебен акцент на децата во социјален ризик, децата со посебни потреби и децата од ромски семејства.

„Првите години од животот на секој човек се клучни во градењето на личноста. Наша должност како Министерство за труд и социјална политика и како Влада е посветено да работиме на унапредување на условите за нашите дечиња. Одуката да се посветиме на подобрување на услугите во овој сегмент се темелат на силна определба да создадеме хумано општество со еднакви можности. Зголемувањето на капацитетот на градинките и изградбата на нови градинки ќе овозможат најдобри можности за децата во оваа возраст и нивна соодветна подготовка за образовниот процес кој следи. Ги повикувам и родителите да ги користат овие услуги и да им овозможат на своите дечиња квалитетно предучилишно образование. Градинките ќе работат со инклузивен пристап, со што и дечињата од ранливите категории, како и дечињата со посебни потреби ќе бидат опфатени и ќе добијат квалитетна услуга“, потенцираше министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

Социјалната реформа која се реализира на терен има за цел да создаде нови социјални услуги согласно потребите на граѓаните, а воедно и да придонесе за зголемување на бројот на граѓани кои ќе ги користат овие услуги. Таа се темели на четири постулати преку кои се овозможува креирање на нови социјални услуги и зголемување на бројот на корисници: плурализација - преку која покрај државата, се овозможува вклучување и на други субјекти во давањето на услугата со што се збогатува понудата; инклузија - преку што се менува традиционалниот пасивен, во активен пристап; деинституционализација, која е еден од главните столбови на Законот за социјална заштита и децентрализација, со што во процесот на социјални услуги се вклучуваат и Општините. Општините добиваат грантови од Министерството за труд и социјална политика за изградба на нови детски градинки, за проширување на постоечките капацитети и пренамена на постојни објекти во детски градинки. На тој начин, преку мултисекторска соработка се обезбедува поголема функционалност на услугите, што е крајна цел на социјалната реформа.

„Малите Неготинци имаат нова градинка, каде согласно највисоките стандарди ќе поминуваат весели детски денови исполнети со дружење и учење. Нема поголемо задоволство од реализација на проекти кои суштински ќе го подобрат квалитетот на живот на нашите граѓани. Воедно ова е пример за важноста од соработката помеѓу централната и локалната власт, бенефитите што произлегуваат од оваа соработка за граѓаните“, истакна Тони Делков градоначалник на Општина Неготино.

Општина Неготино се соочуваше со сериозен недостиг на установи за згрижување на деца од претшколска возраст, а овој проблем се надминува со изградбата на новата градинка.

„Градинката нуди современо згрижување на дечињата според возраста. Имаме можности за згрижување на околу 60 дечиња на возраст од 9-24 месеци, околу 40 деца на возраст од 2-4 години, 40 деца од  4-5 години, како и за околу 30 дечиња на возраст од 5-6 години. Нашиот кадар ќе понуди инклузивен пристап и за децата од ранливите категории, како и за децата со посебни потреби кои заедно со нас ќе учат нови вештини и ќе се дружат“, истакна Јана Коцева директорка на градинката „Темо Кулаков“.

Градинката во Неготино е трета од веќе завршените градинки во рамките на Проектот за подобрување на социјалните услуги со поддршка на Светска банка. Заедно со останатите  градинки финансирани од буџетот на Министерството за само 11 месеци отворени се вкупно 15. До крајот на годината, согласно планот и темпото на работни активности ќе бидат отворени уште десет нови градинки.