Од 125-та седница на Владата: Одобрени две стратешки инвестиции за соларни електрани вредни 116 милиони евра; 18,6 милиони денари од Ковид програмата за поддршка на софтверски компании; Донесена Стратегијата за здравство 2021-2030

Владата на Република Северна Македонија на денешната 125-та редовна седница донесе одлука за утврдување статус на стратешки инвестиционен проект на Друштво за производство, трговија и услуги „РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје", односно за инвестиција на фотонапонска електрана со јачина од 85 мегавати.

Соларната електрана на стратешкиот инвеститор вредна 63 милиони евра ќе биде изградена во атарот на Долни Балван, Општина Карбинци.

На денешната седница Владата донесе уште една одлука за утврдување стратешка инвестиција за компанијата „ХЕК СОЛАР МК ДООЕЛ Скопје", којашто ќе инвестира во изградба на фотонапонска електрана со јачина од 70 мегавати и со вредност од 53 милиони евра.

„ХЕК СОЛАР МК" соларната електрана ќе ја гради во Општина Пехчево.

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата и го прифати барањето на Стопанската комора на Република Северна Македонија да издвои износ од 18.600.000,00 денари од Ковид програмата како финансиска поддршка за имплементација на современи дигитални софтверски решенија во рамки на поддршката на компании од информатичко-компјутерската технологија како заедничка акција на јавниот и приватниот сектор.

На предлог на Министерството за здравство, Владата ја донесе Стратегијата за здравство на Република Северна Македонија 2021 - 2030 година со Акциски план.

Низ транспарентен и инклузивен процес при нејзината подготовка, земена е предвид агендата на ЕУ за ефективни, ефикасни и достапни здравствени системи и при што, меѓу другото, беа идентификувани три клучни прашања:

  • Поддршка за зајакнување на ефективноста на здравствените системи, што опфаќа успешност на здравствениот систем, квалитет и безбедност на здравствената заштита и интегрирањето на здравствената заштита на сите нивоа;
  • Зголемување на достапноста до здравствената заштита, со фокус врз здравствената работна сила. Заложбите за планирање треба да осмислат одржливи решенија на ниво на ЕУ со кои ќе се обезбеди доволен број на соодветно квалификувани здравствени работници со вистинските вештини потребни за давање на здравствената заштита на сите на кои им е потребна; и
  • Подобрување на здравствените системи и улогата на е-здравството, проценка на здравствената технологија и здравствените информатички системи.