Од 135-та владина седница: Подготовки за настапот на 16-от состанок на Советот за стабилизација и асоцијација што се одржува неделава во Скопје

Владата на Република Северна Македонија, на денешната седница, ја разгледа и усвои Информација за Шеснаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, со Платформа за настап на делегацијата на Република Северна Македонија.

Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) којашто стапи во сила на 1 април 2004 година, ја претставува рамката за спроведување на договорните односи, сѐ до приемот на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Со оглед на ротирачкото претседателство со Советот за стабилизација и асоцијација, со овогодинешнот состанок, што е предвидено да се одржи неделава, на 17 март (петок) 2023 година, ќе претседава Република Северна Македонија, односно претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, а копретседавач од страната на Европоската Унија ќе биде високиот претставик на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика и потпретседател на Европската комисија, Жозеп Борел. Во делегацијата на Република Северна Македонија ќе бидат и заменикот на претседателот на Владата за европски прашања Бојан Маричиќ и министерот за надворешни работи, Бујар Османи. Во делегацијата на Евроопската Унија е предвидено да учествува и комесарот за добрососедска политика и проширување, Оливер Вархеји и претставници на земјите членки на Европската Унија и европските институции.

На владината седница се донесени неколку одлуки, по предлози од Министерството за надворешни работи.

Владата го утврди текстот на Предлогот на Закон за ратификација на Договорот за слобода на движење со лични карти во Западен Балкан.

Договорот за слобода на движење со лични карти во Западен Балкан е склучен во Берлин на 3 ноември 2022 година меѓу шесте земји  во регионот и тоа: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово Црна Гора, Северна Македонија и Србија, а е иницијатива на нашата земја од зедничкото ко-претседавање со Бугарија со Берлинскиот процес, со намера да се преслика моделот на билатерални договори за слободно патување со лични карти.

Договорот, според образложеното од предлагачот, има за цел натамошно унапредување на соработката и олеснување на условите за патувањето, вклучително и унапредување на односите помеѓу земјите од Западен Балкан, преку поедноставување на административните постапки во поглед на влез, транзит и краткорочен престој на лицата носители на лични карти, издадени од наведените земји.

Владата го утврди и текстот на Предлогот на закон за ратификација на Договорот за признавање на високообразовните квалификации во Западен Балкан.

Договор, според информацијата од Министерството за надоврешни работи е во согласност со Лисабонската Конвенција за признавање на квалификации коишто се однесуваат на високото образование во европскиот простор, како дел од иницијативата за формирање Регионален Економски Пазар 2021-2024, согласно заклучоците од Самитот на лидерите на Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес во Софија (2020 година), а е во насока на постигнување успешна и целосна имплементација на одредбите за внатрешен пазар на ЕУ, во рамките на сите шест земји од Западен Балкан.  

Со Договорот се уредува признавањето на високообразовните квалификации, продолжувањето на студиите и пристапот до нерегулираниот пазар на труд во секоја од Страните.

Владата го утврди и текстот на Предлогот на Закон за ратификација на Договорот за признавање на професионалните квалификации на докторите по медицина, докторите по дентална медицина и архитектите, во контекст на Централно-европскиот Договор за слободна трговија.

Договорот, како што е објаснето од предлагачот, предвидува автоматско признавање на професионалните квалификации врз основа на минималните барања за трите професии утврдени со овој Договор и со Директива 2005/36/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 септември 2005 година, за признавање на професионалните квалификации, изменета со Директивата 2013/55/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година.

Договорот предвидува заедничка постапка за признавање на професионални квалификации, постапката за регресно признавање квалификации, ги предидува јавните исправи коишто се потребни за признавање на професионалните квалификации, за употреба на професионални звања на квалификации, како и употреба на академски звања.

На предлог на Министерството за одбрана, Владата донесе одлуки за испраќање припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на повеќе вежби, во: Сојузна Република Германија, Република Грција, Република Бугарија, Република Турција, Република Полска, Република Словенија.