Владата ќе ја одржи 55-та седница

Владата на Република Северна Македонија, денеска 28.6.2022 година (вторник) ќе ја одржи редовната 55-та седница, на која согласно своите надлежности, ќе разгледа повеќе точки од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

Според предложениот дневен ред, на денешната седница ќе биде разгледана предлог-одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Оперативно постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот.

Меѓу другото, Владата ќе донесе мислење за информацијата со предлог за преземање мерки за решавање на проблемите со кои се соочуваат неевидентираните лица во матичната книга на родените, а во врска со неможноста да ги остваруваат правата утврдени во Законот за неевидентирани лица во матична книга на родените.

На оваа седница ќе биде разгледана и информацијата на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации.

За заклучоците и одлуките од денешната Владина седница, која ќе започне во 12:00 часот, јавноста ќе биде информирана со соопштение, веднаш по нејзиното завршување.

Календар Влада: 
Вторник, Јуни 28, 2022 - 12:00 to 13:00