76-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.08.2022 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (404.54 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје , согласно Одлуката за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-7438/1 од 25.08.2022 година
2 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за Проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Северна Македонија, по скратена постапка
3 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделство
4 Прашања и предлози - 76