Буџет на Владата на Република Северна Македонија

Тековен буџет:

Изминати буџети:

Писмо за достава на Предлог-закон за извршување на буџетот за 2019 година