Zyra e zëdhënësit e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit:

 

Zëdhënës

+389 70 258 508 - Dushko Arsovski

Zyra e zëdhënësit​​​

+389 70 391 246 - Adrijana Selmani

+389 2 3134 817 lok. 234 - Zyra e zëdhënësit

+389 3118 022 lok. 274 - Sektori për marrëdhënie me publikun

 

E-mejli për kontakt:

 

portparol@vlada.gov.mk
dusko.arsovski@vlada.gov.mk

 

Twitter:

https://twitter.com/portparolVRSM

 

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEMCjeREfErnR1ip-A

Telefoni i kontaktit:

 

Zëdhënës

+389 (0) 76 445 907 - Muamet Hoxha

Zyra e zëdhënësit​​​

+389 70 391 246 - Adrijana Selmani

+389 2 3134 817 lok. 234 - Zyra e zëdhënësit

+389 3118 022 lok. 274 - Sektori për marrëdhënie me publikun

 

E-mejli për kontakt:

 

portparol@vlada.gov.mk
muamet.hoxha@gs.gov.mk

 

Twitter:

https://twitter.com/portparolVRSM

 

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEMCjeREfErnR1ip-A

 

Të nderuar,

Në interes të informimit transparent dhe llogaridhënës ndaj publikut, qytetarëve, gazetarëve dhe mediave për aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i publikojmë informacionet e kontaktit të zëdhënësit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muamet Hoxha.