Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
contact@mon.gov.mk, cabinet@mon.gov.mk
Telefon: 
+389 2 3117 896
Adresë: 
„Св. Кирил и Методиј“ број 54, Скопје
Ministër: 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • edukimin dhe arsimimin e të gjitha llojeve dhe shkallëve;
  • organizimin, financimin, zhvillimin dhe avancimin e edukimit, arsimit dhe shkencës;
  • edukimi dhe arsimimi i fëmijëve të punëtorëve tanë me punë të përkohshme jashtë shtetit;
  • verifikimin e profileve dhe profesioneve në arsim;
  • standardin e nxënësve dhe studentëve
  • zhvillimin teknologjik, informatikës dhe kulturës teknike;
  • sistemin e informacionit;
  • bashkëpunimin shkencor- teknik ndërkombëtar;
  • mbikëqyrjen të kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.