Nga mbledhja e 56-të e Qeverisë: Ndalesë për lëvizje të dielën, më 24 maj, fillon në orën 11:00 dhe do të zgjasë deri të martën, 26 maj; Karantina e obligueshme shtetërore për personat që vijnë nga jashtë, zëvendësohet me izolim shtëpiak

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e sotme të 56-të e plotësoi Vendimin për ndalesë dhe regjim të posaçëm të lëvizjes në tërë territorin e shtetit, me të cilin përcaktohet ndalesa për lëvizje të popullatës dhe automjeteve për transport publik, me të cilin ndalohet lëvizja e të gjithë qytetarëve në tërë territorin e vendit duke filluar të dielën, më 24 maj, në orën 11:00, deri të martën, më 26 maj, në orën 05:00.

Të shtunën, më 23 maj, ndalesa për lëvizje mbetet e njëjtë si për ditët tjera, prej në ora 19:00 deri në orën 05:00 të mëngjesit.

Në këtë mbledhje është ndryshuar dhe plotësuar edhe Vendimi për zbatimin e karantinës së obliguar shtetërore të shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët janë kthyer nga jashtë me fluturime humanitare apo konvojë dhe me ndryshimet e reja, në rast se personat të cilët hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dorëzojnë PCR test për virusin korona COVID-19, të realizuar në 72 orët e fundit  para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vend që të kryejnë karantinë të obliguar shtetërore, dërgohen në vetizolim të obligueshëm shtëpiak.

Qeveria miratoi sot ndryshime në protokollin për mbajtjen e seancave të organeve drejtuese dhe konferencave, sipas të cilave numri i pjesëmarrësve nuk është i kufizuar, por është e nevojshme të sigurohet distanca fizike e pjesëmarrësve nga 1.5-2.0m2, dhe mbajtja e detyrueshme e maskave mbrojtëse të pjesëmarrësve gjatë gjithë ngjarjes, sigurimi i detyrueshëm i një mjeti të dezinfektimit të duarve dhe lokaleve, ventilimi i shpeshtë i ambienteve me pushime të detyrueshme, si dhe grupimi i kufizuar i të pranishmëve të jo më shumë se 5 personave me mirëmbajtje të detyrueshme të distancës fizike..

Në këtë seancë, Ministrat e Qeverisë u informuan për përfundimin e seancës së mbledhjes së 57-të të Shtabit Kryesor të Krizave të Koordinimit për të siguruar një koordinim të plotë  në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së koronavirusit, sipas të cilit Ministria e Shëndetësisë është e detyruar, në bashkëpunim me Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë, të përgatisë një propozim-model për mënyrën në të cilën do të kryhej testi PCR për personat që janë në karantinë shtetërore me qëllim të përcaktimit se cilët persona, nëse tregojnë një rezultat negativ, mund të shkurtohet qëndrimi në izolimin e detyrueshëm.

 

 

 

 

Me propozimin  e zëvendëskryetares së Qeverisë, e ngarkuar për çështjet ekonomike, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për pagesën e pensioneve për majin e vitit 2020.

Qeveria, në lidhje me këtë e obligoi Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor t’i dorëzojë të dhënat për pensionet në bankat afariste më së voni deri më 26 maj 2020, dhe u rekomandohet bankave afariste nga e mërkura, 27 maj 2020 të sigurojnë pensionistët me pensionet e majit të mund të disponojnë përmes rrjetit të bankomateve dhe rrjetit tregtar.

Rekomandohet që bankat afariste përmes degëve dhe ekspoziturave të bankave të sigurojnë pagesa të gatshme të pensioneve për klientët që nuk përdorin karta, në katër grupe sipas orarit të mëposhtëm të hartuar sipas shumës së pensionit:

  • Të mërkurën, 27 maj 2020 pagesa e pensioneve sipas shumës deri në 11,000 denarë
  • Të enjten, 28 maj 2020, pagesa e pensioneve në vlerë prej 11,001 denarë në 14,000 denarë
  • Të premten, 29 maj 2020, pagesa e pensioneve në vlerë prej 14,001 denarë deri në 18,000 denarë
  • Të hënën, 1 qershor 2020 pagesa e pensioneve në shumën mbi 18.000 denarë

 

Në mbledhjen  e sotme u miratua një Dekret me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsimin e lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Dekreti është miratuar për të mundësuar organizimin e rregullt të institucioneve të arsimit të lartë, dhe në të njëjtën kohë për të parandaluar përhapjen e koronavirus COVID-19, duke marrë parasysh gjendjen e jashtëzakonshme.

Sipas dekreteve, në institucionet e arsimit të lartë ku ekziston mundësia e aplikimit të plotë të protokollit për marrjen e provimeve në institucionet e arsimit të lartë, dhe në përputhje me masat për mbrojtje kundër koronavirus COVID-19 nga Komisioni për sëmundje infektive në Ministrinë e Shëndetësisë, programet e studimit mund të realizohen si dhe testin e njohurive, me praninë fizike të studentit.

 

Në institucionet e larta arsimore ku ekziston mundësia për zbatimin e plotë të protokollit, me praninë fizike të studentit mund të realizohen ligjërata, ushtrime, forma të kontrollit të vazhdueshëm të njohurive, mësimi individual dhe format e tjera të cilat janë të përshtatshme me specifikën e sferës mësimoro – shkencore dhe artistike, me mësimin konsultativo – instruktiv, punën studimore individuale (hulumtimin e letërsisë, detyrat seminarike, punën projektuese), dhënien e provimeve dhe kollokuiumeve, si dhe mbrojtjen e tezës së diplomës, magjistraturës dhe punimin e doktoratës.

Gjithashtu me  këtë Dekret rregullohet edhe puna e Shërbimit profesional, e cila mund të bëhet me praninë fizike të të punësuarve nëse për këtë ekziston mundësiaQeveria në këtë mbledhje miratoi ndryshimet në Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Tregti gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, sipas të cilit edhe për 200 ditë të tjera nga përfundimi i kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme, zbatohen masat për ofrimin e shërbimit të sigurisë në hyrje dhe brenda ambienteve të tregtisë, dezinfektimin e duarve në hyrje të ndërtesës, instalimin e shenjave përkatëse që shënojnë drejtimin e lëvizjes dhe respektimin masat për ofrimin e shërbimit të sigurisë në hyrje dhe brenda ambienteve të tregtisë, dezinfektimin e duarve në hyrje të ndërtesës, vendosjen e distancës minimale të kërkuar gjatë pritjes në rresht para dhe në ndërtesë, si dhe në të njëjtën kohë pazar më së shumti një person për sipërfaqe prej 20 ditësh në fund të fundit çdo 20 metra katrorë, ndërsa me një sipërfaqe prej më pak se  nga 20 metra katrorë mund të blihet vetëm nga një person, si dhe sigurimi i pajisjeve mbrojtëse (maska ​​dhe doreza) nga tregtari për punonjësit e objektit, të cilët janë të detyruar ta veshin atë për kohëzgjatjen e orarit të punës.