Владата денеска ќе ја одржи редовната 59-та седница

Владата на Република Северна Македонија денеска, меѓу другото, ќе ја одржи редовната 59-та седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.
 
На денешната седница ќе биде разгледана информацијата за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население.
 
На предлог на Министерството за информатичко општество и администрација на оваа седница ќе се утврдува текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција.
 
На дневниот ред на 59-тата седница е и Предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу Страните на Северноатлантскиот договор за безбедност на информации.
 
Министерството за правда ќе реферира за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”, а Министерството за информатичко општество и администрација ќе информира за формирањето на Меѓуресорска работна група за меѓусебно усогласување и измена на законите и подзаконските акти поврзани со градење и електронските комуникации.

Календар Влада: 
E martë, Mars 30, 2021 - 12:30 to 13:30