Zëvendëskryeministri Bytyqi vizitojnë Pejper Mill në Koçanë - Shëndeti i qytetarëve është prioriteti kryesor, fabrika rinis prodhimin pas instalimit të një filtri mjedisor

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, dhe kryetarit të komunës së Koçanit, Nikolajço Iliev, morën pjesë me rastin e rinisjes së prodhimit në fabrikën e letrës Pejper Mill në Koçan, që ndodh pas instalimit të një filtri qese që zvogëlon ndjeshëm emetimet e grimcave të dëmshme në ajër, për të cilat në të kaluarën, kishte reagime nga qytetarët.

Zëvendëskryeministri Bytyqi kujtoi se Paper Mill, gjatë punës së saj në të kaluarën, lëshoi një nivel më të lartë të grimcave të dëmshme të lejueshme në ajër, ndaj të cilave qytetarët e Koçanit reaguan drejt, institucionet shtetërore dhe pronarët e fabrikave u ulën, shqyrtuan të gjitha argumentet menaxhmenti i fabrikës vendosi të ndalojë përkohësisht prodhimin, duke mbajtur punonjësit me të ardhura të reduktuara prej 70%, siç parashikohet nga Ligji.

“Shëndeti i qytetarëve është prioriteti kryesor i kësaj qeverie, e këtë e tregojmë dhe e vërtetojmë atë çdo ditë. Jam i kënaqur që pronarët e kompanisë treguan mirëkuptim dhe reaguan shpejt, investuan fonde shtesë në sistemin e mbledhjes së pluhurit dhe matjet e fundit, të bëra nga një laborator i pavarur dhe të konfirmuara nga institucionet shtetërore tregojnë se emetimet e grimcave të dëmshme janë shumë më poshtë se të lejuarat, d.m.th. deri në 40 herë më pak se vlerat e përshkruara”, tha Bytyqi.

Me investimin në instalimin e filtrit të qeses, u mundësua rinisja e kësaj kompanie dhe kthimi i të gjithë 120 të punësuarve në punë, tha Bytyqi dhe theksoi se Pejper Mill paralajmëron investime shtesë në këtë kapacitet, me të cilat do të modernizohen proceset dhe do të ndikohet edhe më tej në mbrojtjen e mjedisit, duke treguar kështu interesin e tyre të sinqertë për të qenë një kompani me përgjegjësi shoqërore.

“Paper Mill është një kompani e rëndësishme, përveç investimeve të bëra dhe numrit të të punësuarve, kjo kompani ka një rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik lokal, por edhe për ekonominë qarkore në vend. Gjegjësisht, duhet të dihet se kjo kompani ka kapacitet të riciklojë letër kartoni për nevojat e të gjithë vendit, e cila është rreth 14.400 tonë. Kjo me të vërtetë është e rëndësishme dhe gjithashtu kontribuon në mbrojtjen e mjedisit, sepse letra është një burim që e marrim nga natyra, dhe duke ricikluar e mbrojmë natyrën. Do të doja të theksoja se Qeveria ka nënshkruar një marrëveshje për mbështetjen financiare të Pejper Mill, projekti i investimit i të cilit është deri në fund të vitit 2022, dhe sipas marrëveshjes në këtë kapacitet janë planifikuar investime shtesë prej rreth 2 milionë euro, me çka do të dyfishohej prodhimi dhe kapaciteti i riciklimit do të arrinte rreth 30.000 tonë letër të mbeturinave në Maqedoninë e Veriut. Është një mundësi për punësime të reja, por edhe rritje të eksporteve nga vendi ynë”, përfundoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Në këtë ngjarje, menaxheri i përgjithshëm i Pejper Mill, Julian Daskalov, prezantoi rezultatet e matjeve të fundit të laboratorit të akredituar SGS, i cili pas instalimit të filtrit të ri të qeseve në fabrikë, bëri matjet e cilësisë së ajrit sipas metodave të matjeve të harmonizuara dhe të miratuara nga Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor.

“Kam nderin ta informoj opinionin se investimi prej 55 mijë euro në një filtër qese sjell vërtet përfitime për mjedisin jetësor. Disa ditë më parë morëm rezultatet nga laboratori i akredituar SGS, i cili kreu matje të cilësisë së ajrit sipas metodave të matjeve të harmonizuara dhe të miratuara nga Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor. Matjet tregojnë vlerat e sasisë së pluhurit në gazrat e tymit në këtë renditje: Matja 1 - 3,61mg / Nm³; Matja 2 - 88,2mg / Nm³; Matja 3 - 19,7mg / Nm³ dhe Matja 4 - 6,42mg / Nm³. Norma për këtë tregues për fabrikën është 150mg / Nm³, që do të thotë se rezultatet janë deri në 40 (dyzet) herë më të ulëta se sa është përshkruar. Kjo pothuajse eliminon plotësisht ndikimin e procesit të riciklimit dhe prodhimit të letrës në mjedis. Ky investim është një zgjidhje e përhershme që fabrika të punojë pandërprerë, duke siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm. Me këtë dëshmojmë se angazhimi ynë për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm nuk është vetëm deklarativ. Jemi duke e realizuar seriozisht dhe sistematikisht qëllimin tonë për të përmirësuar proceset dhe mjedisin në të cilin ne punojmë dhe jetojmë dhe vazhdimisht po investojmë në këtë”, tha Julian Daskalov, menaxher i përgjithshëm i Pejper Mill.

Nga Pejper Mill paralajmëruan se investimet në fabrikë vazhdojnë dhe i theksuan prioritetet për periudhën e ardhshme, faza e tretë dhe e fundit e kompletimit të impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura, e cila tashmë është duke u zhvilluar dhe duhet të përfundojë këtë vit. Është një investim në vlerë prej 300.000 euro dhe dinamika e realizimit të këtij projekti është e lidhur ngushtë me funksionimin e fabrikës për të kryer testimin e nevojshëm dhe prokurimin e pajisjeve të nevojshme, kështu që pas ndërprerjes së përkohshme të funksionimit ky projekt vazhdon. Gjithashtu, në 2 vitet e ardhshme janë planifikuar investime prej 2 milionë euro në dyfishimin e kapacitetit të prodhimit, gjë që do të rrisë nevojën për mbledhjen dhe riciklimin e letrës së mbeturinave rreth 30.000 tonë në vit, e cila është praktikisht e gjithë sasia e mbledhur çdo vit në Republikë të Maqedonisë së Veriut. Duke rritur kapacitetin, Pejper Mill do të rrisë edhe numrin e punësimeve për 5-7 % gjatë dy viteve të ardhshme.