Lista e të punësuarve

Lista e të punësuarve në Zyrën e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut:

Lista e të punësuarve në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Lista e të punësuarve në kabinetin e Zëvendëskryetarit për luftën kundër korrupsionit, për zhvillim të qëndrueshëm dhe burimet njerëzore – Ljupço Nikollovski: