Ministri Shaqiri prezanton buxhetin e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës për vitin 2022

,,Propozim-Buxheti i  Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës për vitin 2022 shënon vlerën prej 1.323.684.000  denarë (një miliardë e treqind e njëzet e tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë denarë) që nënkupton se kemi rritje të disa pikave të buxhetit në krahasim me vitin e kaluar”, tha ministri Jeton Shaqiri, sot në konferencë për shtypin.

Buxheti i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës ndahet në 3 pjesë:

  1.     Pjesa e parë dhe me vlerë më të lartë e këtyre mjeteve, përkatësisht 900.000.000 denarë (nëntëqind milion denarë) ndahen për financimin e Radiotelevizionit nacional, Radiodifuzionit nacional dhe Agjencisë së Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

2.    Shtylla e dytë në buxhetin e MSHIA-së është buxheti i MARnet-it, e cila shënon vlerën prej 15.254.000 denarë (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e pesëdhjetë e katër mijë denarë). Me ndarjen e mjeteve të buxhetit vazhdojmë të investojmë në ndërlidhjen e universiteteve dhe të të gjitha institucioneve të tjera arsimore dhe hulumtuese në rrjetin e MARnet-it, i cili do të kontribuojë drejt realizimit të qëllimeve lidhur me rritjen e nevojave me shfrytëzimin e shërbimeve të broadbandit dhe promovimin e tyre, si dhe reduktimin e hapësirës digjitale.

       3. Pjesa tjetër e Propozim-Buxhetit për vitin 2022, përkatësisht shtylla e tretë e buxhetit shënon vlerën prej 277.532.000 denarë (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tridhjetë e dy mijë denarë), pjesa më e madhe e këtyre mjeteve janë parashikuar për digjitalizimin e shërbimeve, qasje më efikase, më e shpjetë dhe më e lehtë për qytetarët dhe për bizneset.

,,Transparenca dhe puna e hapur, si dhe konsultimi i rregullt me qytetarët janë bazë e krijimit të politikave dhe e marrjes së vendimeve, të cilat janë në interes të qytetarëve. Falënderoj edhe Ministrinë e Financave dhe Qeverinë për ndjeshmërinë në këtë drejtim dhe jam i bindur se viti 2022 do të jetë vit i shumë sukseseve jo vetëm për MSHIA-në por edhe për çdo qytetar”, përfundoi prezantimin e tij Shaqiri.