Zëvendëskryeministri Bytyqi nga Samiti i kryetarëve të qeverive të Iniciativës së Evropës Qendrore: Solidariteti dhe bashkëpunimi janë elementet kyçe për krijimin e një rajoni atraktiv që do të tërheq investime të reja

„Dje dhe sot në Budvë, në organizim të Qeverisë së Malit të Zi, po mbahen Samiti i kryetarëve të qeverive të Iniciativës së Evropës Qendrore dhe Konferenca për Ekonominë në kuadër të Samitit, ku së bashku me liderët e qeverive të vendeve anëtare të Iniciativës së Evropës Qendrore si dhe me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nga 17 vendet anëtare të iniciativës, patëm diskutime të frytshme, biseduam për marrëdhëniet politike, krijimin e kushteve për zhvillim më të shpejtë dhe të qëndrueshëm ekonomik, si dhe një nga sfidat më të mëdha që po merret me pasojat e koronavirusit Covid 19, duke forcuar sistemet shëndetësore dhe duke krijuar mirëqenien e qytetarëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Kur flasim për shëndetin, në kuadër të Samitit u promovua dhe u mbështet deklarata e vendeve të Ballkanit Perëndimor, me të cilën të gjithë ne, si përfaqësues politikë të qytetarëve tanë, rikonfirmuam synimet tona për të përmirësuar sistemet shëndetësore si më të prekurit nga kriza me COVID-19 përmes bashkëpunimit, inovacionit dhe përmirësimit.

Dua t'ju kujtoj se Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e Iniciativës së Evropës Qendrore që nga viti 1993 dhe mendoj se përmes këtij forumi ka shumë mundësi për të zgjeruar bashkëpunimin, veçanërisht për shkak se disa vende janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe përmes këtij forumi të rëndësishëm ne mundemi të shkëmbejmë përvoja dhe njohuri, për krijimin e një shoqërie më të mirë për qytetarët, për një ekonomi të zhvilluar, për avancimin e demokracisë dhe të gjitha ato aktivitete do të kontribuojnë për anëtarësim më të lehtë dhe më të shpejtë në BE.

Dua të theksoj sot dhe gjatë seancës plenare të kryetarëve të qeverive të CEI (Iniciativës së Evropës Qendrore) dhe të panelit ekonomik, disa folës theksuan atë që unë shpesh them në fjalimet e mia, kur flas për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe ai është sesolidariteti dhe bashkëpunimi janë elementë kyç në krijimin e një rajoni tërheqës që do të tërheqë investime të reja.

Pandemia ka sjellë sfida të mëdha për të gjithë ne, por duhet të shohim anën tjetër, dhe kjo është krijimi i mundësive të reja. Unë besoj se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një mundësi vërtet serioze për të përmirësuar konkurruenshmërinë individuale dhe konkurruenshmërinë e rajonit, nëse kapim momentin dhe procesin e ristrukturimit të zinxhirëve të vlerës, gjithnjë e më shumë kompani ndërkombëtare për të investuar në vendin tonë, kurse kompanitë e vendit për t'u përfshirë më shumë në zinxhirët e prokurimeve ndërkombëtare.
 ​