Редовна 83-та владина седница

Владата на Република Северна Македонија, денеска, 20.9.2022 година (вторник) ќе ја одржи редовната, 83-та седница.

На седницата, меѓу другото, на предлог на Министерството за внатрешни работи ќе биде разгледан Предлог - законот за ратификација на Рамковната спогодба за финансиско партнерство помеѓу Европската комисија и Република Северна Македонија застапувана од Владата, за посебните постапки за спроведување на финансиска помош од Унијата за Република Северна Македонија според Инструментот за претпристапна помош (ИПА III).

Исто така, според денешниот дневен ред, пред министрите ќе се најде и Информацијата за работата на Интер-ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година, предложена од Министерството за труд и социјална политика.

За донесените заклучоци и одлуки од денешната владина седница, предвидена да започне во 12:00 часот,  јавноста ќе биде информирана со соопшт

Календар Влада: 
E martë, Shtator 20, 2022 - 12:00 to 13:00