Prodhohen 14.032 MWh energji elektrike dhe plotësohen tërësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël

SHA EMV më 04.12.2022 prodhoi 14.032  MWh energji elektrike, duke plotësuar tërësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël.

Në termoelektranat janë prodhuar 9.470 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar  4.562 MWh.  

Ditën e kaluar përmes EVN Shitje janë furnizuar 3.940 MWh energji elektrike. Kjo është energji elektrike për spitale, kopshte për fëmijë, shkolla, ndërmarrje publike, kapacitete nga industria ushqimore dhe objekte të tjera infrastrukturore vitale në vend.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 04.12.2022.