Ditën e kaluar janë prodhuar 18.488 MWh, energji elektrike nuk kishte import të energjisë elektrike nga jashtë

SHA EMV më 09.01.2023 prodhoi 18.488 MWh energji elektrike, duke plotësuar tërësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël.

Në termoelektranat janë prodhuar 12.390 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.098 MWh.

Ditën dhe natën e kaluar SHA EMV  nuk ka blerë rrymë nga jashtë.

 Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për  09.01.2023.