Kovaçevski: Maqedoninë e Veriut e bëmë vend lider në shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD, rritje prej 62% të IPARD 3

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski dhe drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikica Baçovski, sot vizituan kompaninë “Metro”, e cila me ndihmën e Programit IPARD investoi në modernizim dhe teknologji të larta për të rritur kapacitetet e saj. Me mbështetjen financiare për masat e zhvillimit rural, kompania "Metro" pesë vitet e kaluar ndjeshëm  zgjeroi asortimentin dhe rrjetin e partnerëve në rajon dhe rritën eksportin e produkteve të tyre.  Qeveria vitet e fundit në mënyrë serioze është qasur ndaj Programit IPARD, duke besuar në potencialin e bujqve, duke u  angazhuar për t’u zhvilluar në mënyrë të barabartë çdo pjesë të vendit. Vitet e kaluar, Republika e Maqedonisë së Veriut u bë  lider në rajon për sa i përket shfrytëzimit të fondeve IPARD. Politikat e suksesshme bujqësore të Qeverisë i konfirmoi edhe  Komisioni Evropian dhe prandaj përmes Programit IPARD 3 vendi mori rritje prej 62% të fondeve të pakthyeshme nga BE-ja.

 

“Nga një vend që nuk i ka shfrytëzuar të hollat nga fondet evropiane dhe i ka kthyer, Maqedoninë e Veriut e bëmë vend lider në shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD.  Cilido qytet apo fshat që të vizitoni, pothuajse kudo do të hasni në tabelë se është realizuar ndonjë projekt me fonde nga IPARD. Për ne është shumë e rëndësishme që të gjithë këtë e shohin miqtë tanë nga bashkësia ndërkombëtare, morëm mbështetjen e tyre drejt ndërtimit të një vendi ekonomikisht të fortë dhe fitimprurës, konkurrues në tregjet ndërkombëtare. Në Programin IPARD 2  BE-ja për Maqedoninë e Veriut dha 60 milionë euro, për IPARD 3 Bashkimi Evropian vendit toni i miratoi 97 milionë euro. Këto janë para të pakthyeshme, nuk janë borxh i qytetarëve tanë, ato para të BE-së nuk duhet t’i kthejmë.  Së bashku me bashkëfinancimin nga shteti dhe aplikantët, vlera e përgjithshme e Programit IPARD 3 arrin në 210 milionë euro, fonde të destinuara për investime në 7 vitet e ardhshme. Për interesim edhe më të madh dhe realizim të Programit të ri IPARD 3, parashikojmë dhe mundësi  për pagesë avanci deri në 50% të mbështetjes financiare përmes Programit IPARD 3”, tha Kryeministri Kovaçevski.


Ministri Nikollovski theksoi se Qeveria dhe Ministria do të angazhohen  për përfshirje edhe më të madhe në Programin e ri IPARD 3. Përmes Programit IPARD mund të furnizohet mekanizim modern bujqësor, pajisje për prodhim dhe përpunim me teknologjitë më të larta, ndërtim ose zgjerim të kapaciteteve prodhuese,  mjetet janë të destinuara për  mbështetje të  turizmit, si dhe zhvillimit rural.

“Ajo që parashikojmë si masë të re me Programin e ri IPARD 3 është edhe mundësia e  një pagese avanci deri në 50% të mbështetjes financiare përmes Programit IPARD 3.

Në këtë mënyrë u ndihmojmë aplikuesve që të fillojnë menjëherë dhe sa më shpejtë me  realizimin e projektit të tyre IPARD.

Qëllimi ynë është realizimi edhe më i madh i kontratave të lidhura me Programin e ri IPARD 3, mu për këtë shkak  në periudhën në vijim ekipet e Ministrisë dhe Agjencisë së bashku në terren drejtpërdrejt para qytetarëve do t'i prezantojnë  të gjitha mundësitë që vihen në dispozicion me masat e Programit IPARD 3”, deklaroi ministri Nikollovski.

Drejtori i Agjencisë për Mbështete Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikica Baçovski, tha se me shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD, modernizohet mekanizimi bujqësor, futen teknologji të reja në prodhim dhe rritet numri i kapaciteteve përpunuese vendore, si dhe i bizneseve të vogla që operojnë në zonat rurale.


 


 

Fjalimi i Kryeministrit Dimitar Kovaçevski për vizitën në kompaninë "Metro"

23.01.2023, ora 11:00

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikolovski dhe drejtorin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikica Baçovski sot vizituan kompaninë "Metro" e cila me ndihmën e Programit IPARD investoi në modernizim dhe teknologji të larta për të rritur kapacitetet e saj. Me mbështetjen financiare për masat e zhvillimit rural, kompania "Metro" ka zgjeruar ndjeshëm asortimentin dhe rrjetin e partnerëve në rajon gjatë pesë viteve të fundit dhe ka rritur eksportin e produkteve të saj.

Në vazhdim ju përcjellim fjalimin e Kryeministrit Kovaçevski në tërësi :

“Të nderuar media, të nderuar pronarë dhe punëtorë të kompanisë “Metro”, ministër Nikolovski, drejtor Baçovski

Viti i kaluar ishte plot sfida. Ekonomia nuk ishte rikuperuar ende nga pandemia, ndodhi një tjetër krizë me  çmimet e  energjisë. Në kriza të këtyre përmasave, gjithmonë goditen më të kategoritë më të cenuara, por Qeveria nuk lejoi asnjë qytetar apo kompani të përballet i vetëm me sfidat. Me masat kundër krizës zbutëm pasojat e krizës ekonomike dhe energjetike, ndihmuam me çmimin e energjisë elektrike dhe çmimin e ushqimeve, ndihmuam pensionistët, kategoritë e cenueshme të qytetarëve, shkollat, spitalet dhe kompanitë.

Bota nuk po përballej vetëm me sfidat e energjisë, por edhe me sfidat e ushqimit. Që një shoqëri të funksionojë, dy segmente kyçe janë po aq të rëndësishme, domethënë energjia dhe bujqësia. Bujqësia është një degë strategjike e ekonomisë dhe prandaj ne si Qeveri jo vetëm që kemi obligim ta ndihmojmë, por këtu pritshmëritë janë edhe më të mëdha për shfrytëzimin e potencialeve, zhvillimin e prodhimit, rritjen e eksporteve ushqimore, sidomos në kushtet e krizës që janë më shumë më të  rëndësishme se kurrë.

Nuk ka improvizim në drejtimin e një vendi. Qoftë se bëhet fjalë për strategjitë e qeverisë, modeli i subvencioneve, përdorimi i fondeve evropiane, këtu nuk mund të improvizojmë, nuk mund të sillemi në mënyrë të papërgjegjshme dhe pa strategji, këtu duhet të jemi disa hapa përpara, nëse mendojmë mirë për qytetarët dhe nëse mendojmë për zhvillim të plotë të vendit.

Qeveria që unë drejtoj u qas në mënyrë  serioze Programit IPARD, sepse ne besojmë në potencialin e bujqve, sepse për ne çdo pëllëmbë e vendit është po aq e rëndësishme për t'u zhvilluar, sepse çdo qytetar, pavarësisht nëse jeton në një qytet urban ose mjedisi rural, meriton një mundësi të barabartë për një jetë cilësore.

Nga një vend që nuk i ka shfrytëzuar paratë nga fondet evropiane dhe i ka kthyer në BE, Maqedoninë e Veriut e kemi bërë vend lider pas shfrytëzimit të mjeteve nga Programi IPARD. Cilido qytet apo fshat që do ta vizitoni, pothuajse kudo do të hasni një shenjë se një projekt është realizuar me ndihmën dhe fondet e IPARD-it. Për ne është shumë e rëndësishme që e gjithë kjo të shihet nga miqtë tanë nga komuniteti ndërkombëtar, të marrim mbështetjen e tyre drejt ndërtimit të një vendi ekonomikisht të fortë dhe fitimprurës, konkurrues ndërkombëtarisht.

Zbatimi i suksesshëm i Programit IPARD 2 na solli edhe më shumë para, Komisioni Evropian mori vendim për rritjen e mjeteve të destinuara për Maqedoninë e Veriut për 62% me programin e ri IPARD 3. Në programin IPARD 2, BE-ja ndau 60 milionë euro për Maqedoninë e Veriut, për IPARD 3, Bashkimi Evropian ndau 97 milionë euro për vendin tonë. Këto janë para të pakthyeshme, nuk janë borxh ndaj qytetarëve tanë, ne nuk duhet t'i kthejmë ato para BE-së.

Siç kemi treguar deri më tani, këto fonde do t'i drejtojmë në prodhimin primar bujqësor, përpunimin e produkteve bujqësore, zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme të biznesit që lidhen me këtë sektor në zonat rurale, si investimet për prodhimin e produkteve ushqimore, si investimet për tekstile. , përpunim druri, distileri, ndërtim hotelesh, kopshtesh, shtëpi për të moshuar etj. Të gjitha me synim zhvillimin e zonave rurale dhe urbane.

Së bashku me bashkëfinancimin nga shteti dhe aplikantët, vlera totale e programit IPARD 3 arrin në 210 milionë euro, fonde të destinuara për investime në 7 vitet e ardhshme. Për interesim edhe më të madh dhe realizim të programit të ri IPARD 3, parashikojmë mundësinë e paradhënies deri në 50% të mbështetjes financiare përmes programit IPARD .

Unë jam një person që dua të dëshmoj në biznese të suksesshme, strategji, inovacion, punë të përkushtuar, të dëshmoj progresin, menaxhimin e suksesshëm, zhvillimin e ideve të reja të biznesit. Sot po vizitoj dy kompani që janë të pazëvendësueshme në punën që bëjnë, kanë arritur të përdorin fondet përmes Programit IPARD dhe të zhvillojnë dhe përmirësojnë biznesin e tyre. Kompania "Metro", e cila merret me tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve të peshkut të freskët dhe të ngrirë, si dhe me blerjen, ruajtjen dhe shitjen e frutave dhe perimeve, ka punuar ndjeshëm gjatë 5 viteve të fundit për të zgjeruar kapacitetin dhe partnerin e saj. rrjetin në vendet përreth për të rritur eksportin e produkteve të tyre. Gjatë kësaj periudhe, kompania ka rritur disa herë eksportet e saj në rajon. Sot kjo kompani familjare ka 77 punonjës dhe rritja dhe zhvillimi i saj do të thotë shumë për ekonominë e vendit tonë.

Destinacioni im i radhës sot do të jetë një kompani tjetër me vizion se si të shfrytëzohen fondet e programit IPARD. Kompania "For Lady", e cila merret me prodhimin e produkteve tekstile, veçanërisht çorape, filloi një projekt për zhvillimin e inovacionit dhe transformimin e modelit të biznesit nga linear në rrethor. Makineritë që siguruan përmes IPARD-it rritën kapacitetin dhe cilësinë e prodhimit të tyre dhe kanë një ndikim shtesë në procesin e prodhimit, pra eliminojnë përdorimin e plastikës dhe përdorin makineri me efikasitet energjie dhe kursejnë energji.

Qeveria po bën gjithçka për të siguruar që tregjet evropiane të mos jenë më të paarritshme për kompanitë tona. Me masat dhe strategjitë që zbatojmë, krijojmë kushte që vendet evropiane të jenë potenciale për krijimin e partneriteteve të reja me kompani nga vendi ynë. Kështu investojmë në rritjen ekonomike, kështu e bëjmë fuqinë punëtore të vendit tonë konkurrues. Këtu në "Metro" janë instaluar makineritë me programin IPARD, pa të cilat do të ishte e pamundur të imagjinohej eksporti i një numri të madh të produkteve ushqimore të prodhuara në vendin tonë, por edhe paketimi dhe eksporti i produkteve të tjera që importohen jashtë vendit të cilat përpunohen, paketohen dhe eksportohen në vendet përreth dhe ato evropiane.

Në këtë mënyrë, ne bëjmë që të rinjtë që punojnë në kompanitë tona vendase, njohuritë, kreativiteti, profesionalizmin dhe ekspertiza e tyre të njihen dhe vlerësohen në tregjet ndërkombëtare.

 

Ju faleminderit