Kovaçevski: Iniciuam ndryshime ligjore me të cilat i dhamë fund problemit 15 vjeçar të pacientëve me fibrozë cistike

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot në konferencën për shtyp shpjegoi se me ndryshimet ligjore për blerjen e barnave që prodhohen nga një prodhues, gjegjësisht kur bëhet fjalë për medikament të patentuar, zgjidhet problemi dhjetëvjeçar i pacientëve me fibrozë cistike dhe sëmundje të rralla.

Medikamenti “Trikafta” për pacientët më kritikë me fibrozë cistike para disa ditësh ka mbërritur në Klinikën për Sëmundje të Fëmijëve dhe në Klinikën e Pulmologjisë.

Angazhimet e Kryetarit të Qeverisë për të bërë qasje sistemore për kujdesin ndaj pacientëve me fibrozë cistike dhe sëmundje të rralla, rezultoi me iniciativë për ndryshime ligjore që tashmë janë dërguar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut dhe me të cilat parashikohet që shteti të blejë drejtpërdrejt barna nga një prodhues që ka një medikament të patentuar.

Problemi i rëndë i pacientëve me fibrozë cistike 15 vjeçare, Kryeministri Kovaçevski pret nga deputetët të kenë zgjidhje më 16 mars, kur është caktuar mbledhja e Kuvendit për ndryshimet ligjore lidhur me furnizimin e kësaj terapie.

“Sot medikamentin “Trikafta” tashmë e marrin një pjesë  pacientëve.  Ministria e Shëndetësisë dhe FSSH, në koordinim me kabinetin tim, miratuan 2.2 milionë euro për blerjen e medikamentit“Trikafta”.

Duke pasur parasysh se furnizuesi i medikamentit pati sukses  të arrinte një çmim më të ulët, në krahasim me sasitë që kërkoheshin për medikament, u la hapësirë që plus pacientë në atë shumë mund të marrin medikamentin. Ai aplikim tashmë ka filluar ndaj këtyre sasive që tashmë kanë ardhur.

Duke qenë se ky medikament prodhohet nga një prodhues, pasi është një medikament i patentuar, ne tashmë kemi propozuar ndryshime ligjore dhe ato janë dorëzuar nga unë në Kuvend. Ndryshimet ligjore kanë të bëjnë me këtë terapi dhe janë në Kuvend dhe është caktuar seanca për  në 16 mars, mendoj se të gjithë deputetët do ta mbështesin.

 Ligjet tona nuk lejojnë prokurimin e drejtpërdrejtë nga prodhuesit që kanë një barnave të patentuar, por duhet të kalojnë përmes prokurimeve publike dhe tregtarëve të drogës. Kjo rriti edhe më tej koston e barnave. Kjo është arsyeja pse kam iniciuar qasjen e menjëhershme ndaj ndryshimeve në rregulloret ligjore dhe përgatitjen e zgjidhjeve ligjore që do t'u mundësojnë pacientëve të marrin ilaçit sa më shpejt të jetë e mundur dhe të jenë në gjendje të negociojnë drejtpërdrejt me prodhuesin i cili është i vetmi që ka ilaçin, për të marrë çmim më të mirë”, tha kryeministri Kovaçevski

Komunikimi i drejtpërdrejtë i shtetit me prodhuesin e një barnave të patentuar mundëson edhe dhënien e statistikave në lidhje me sëmundjet për të cilat ata kanë zhvilluar një ilaç të patentuar, kjo i mundëson Ministrisë së Shëndetësisë dhe FSSH-së të planifikojnë furnizimin në të ardhmen.

Ndryshimet ligjore që u bënë me kërkesë të kryeministrit janë të ngjashme me rregulloret që kanë një numër i madh shtetesh dhe vende të rajonit.

Në këtë mënyrë, arrihet akses më i shpejtë dhe më i lirë në terapi të tilla inovative.

 “Këto ndryshime ligjore që janë para deputetëve do të bëjnë të mundur blerjen jo vetëm të ilaçit “Trikafta”, por edhe të barnave të tjera që prodhohen nga një prodhues që ka një medikament të patentuar. Synimi me ndryshimet ligjore është që të mbulohen të gjithë pacientët, sipas terapive që duhet të marrin, sipas udhëzimeve të mjekëve nga klinikat ku monitorohen këta pacientë”, theksoi Kryeministri Kovaçevski.