Në ditën e fundit janë prodhuar 17.050 MWh energji elektrike

SHA EMV më 12.03.2023 prodhoi 17.050 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 10.677 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.373 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 12.03.2023.