Në ditën e fundit janë prodhuar 15.164 MWh energji elektrike

SHA EMV më 13.03.2023 prodhoi 15.164 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 10.295 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 4.869 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 13.03.2023.