Në ditën e fundit janë prodhuar 16.307 MWh energji elektrike

SHA EMV më 15.03.2023 prodhoi 15.03.2023 energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 10.236 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.071 MWh.

 

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 15.03.2023