Bytyqi në Telma: Qytetarët janë bartësit e procesit të krijimit të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit

Sot në emisionin e mëngjesit “Utrinska na Telma” me Goran Petreskin, ishte zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi. Në fokus të diskutimit ishte procesi i krijimit të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit. Në bisedën gjithëpërfshirëse u diskutua për strategjinë, vetë idenë, rëndësinë e procesit, aktivitetet që janë realizuar deri më tani dhe angazhimet për realizimin me sukses të aktiviteteve të planifikuara në të ardhmen.

Gjatë bisedës, zëvendëskryeministri Bytyqi theksoi shumëdimensionalitetin dhe kompleksitetin e procesit, i cili kërkon punë të përbashkët dhe sinergji të të gjithë sektorëve ekzistues dhe aktorëve socialë në shtet. Procesi i krijimit të kësaj strategjie ka një rëndësi të madhe për të ardhmen dhe kërkon një qasje metodike dhe të kujdesshme gjatë krijimit.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit do të jetë një dokument strategjik vizionar që do të përcaktojë rrugën e zhvillimit të vendit në 20 vitet e ardhshme përmes një procesi të konsultimit të gjerë, përfshirjes së të gjithë faktorëve, si dhe përmes ndërtimit të brezave, ndëretnike, ndëretnike, ndërpartiake dhe konsensusit gjinor ndërmjet faktorëve kryesorë shoqërorë. Nëpërmjet SKZH-së, hartëzohen sfidat aktuale dhe ekzistuese të shoqërisë dhe fokusi është në ngritjen e kapaciteteve të përshtatshme, në mënyrë që shteti të jetë i gatshëm dhe i aftë për të përballuar me sukses sfidat e ardhshme.

Lidhur me rëndësinë e gjithëpërfshirjes në hartimin e strategjisë, zëvendëskryeministri i Qeverisë përgjegjës për çështjet ekonomike, Fatmir Bytyqi, theksoi “Nëse e shihni se kush është i përfshirë në krijimin e kësaj strategjie, të gjithë janë ekspertë kombëtarë, njerëz nga shteti. Kur u bë hartëzimi dhe analiza e 25 fushave, u përfshinë 28 ekspertë kombëtarë, u zhvilluan mbi 30 punëtori vizionare me mbi 3000 bashkëqytetarë tanë. Kjo është një shenjë se në shoqëri po hyjmë dalëngadalë në një konsensus për çështje të rëndësishme për shtetin. Ky është i vetmi nëse themi me të vërtetë se e duam atdheun tonë, ai nuk dashurohet ndryshe nëse e ardhmja e tij nuk krijohet së bashku, për të gjithë ne”. - tha Bytyqi. 

“Arritja e një konsensusi nuk mund të bëhet shpejt dhe për këtë kemi vendosur që të shkojmë gradualisht me Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit” – tha Bytyqi, duke shtuar se është mirënjohës për të gjithë të përfshirët sikurse sektori i biznesit, ai civil, rinia, punonjësit të institucioneve si dhe të partive politike nga pozita dhe opozita, për pjesëmarrjen e tyre aktive.

“Në bazë të këtij procesi, për herë të parë do t'i falënderoj të gjithë faktorët e shoqërisë, përfshirë edhe partitë opozitare, të cilat tashmë po marrin pjesë aktive në aktivitetet e fundit, komitetin drejtues, punëtorinë për përcaktimin e fushave strategjike dhe aktivitete të tjera. Është një shenjë se ndoshta dalëngadalë po hyjmë në shoqëri për të gjetur një konsensus për çështje të rëndësishme për shtetin”, tha Bytyqi.