Zaev me kryetarët e komunave të Ohrit, Strugës dhe Debrcës: Ti harmonizojmë përpjekjet për veprim të përbashkët për të eleminuar rreziqet në rajonin e mbrojtur të Ohrit dhe Liqenit të Ohrit

Kryetari i Republikës së Maqedonisë  së Veriut  Zoran Zaev, i shoqëruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski sot u takua me Kryetarët e Komunave të Ohrit Konstantin Georgieski, Komunën e Strugës Ramiz Merko dhe Komunën e Debrcës Zoran Nogaçeski.

Në takim, Kryeministri Zaev theksoi se raporti i ardhshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë (UNESKO) duhet të pranohet si një alarm i fortë që bën thirrje për veprim të përbashkët nga Qeveria, ministritë përkatëse të linjës dhe komunat e Ohrit, Strugës dhe Debërcës, në mënyrë që të eliminohen të gjitha rreziqet që kërcënojnë statusin e Rajonit të Ohrit dhe Liqenit të Ohrit si zonë e mbrojtur natyrore dhe kulturore nga UNESKO.

Kryeministri Zaev riafirmoi angazhimin e Qeverisë, në koordinim me vetëqeverisjet lokale të tre komunave, për të harmonizuar përpjekjet për zbatimin e Planit të menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore në Rajonin e Ohrit me planet e zhvillimit komunal, duke u kujdesur për të gjithë ata që janë të përfshirë në proces që mbrojtja e vlerave kulturore dhe natyrore të Liqenit të Ohrit dhe bregdetit të mbuluara nga Konventa e UNESCO-s për Mbrojtjen e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore është e një rëndësie parësore.

Konstatim i përbashkët i takimit ishte që të vazhdohet koordinimi ndërmjet Qeverisë dhe komunave të Ohrit, Strugës dhe Debrcës për aktivitetet e vërtetuara, si dhe në  harmonizimin e legjislacionit për kompetencat që do të mundësojnë sukses në zbatimin e Plani për menaxhimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Rajonin e Ohrit dhe planeve zhvillimore të komunave.