Nga konferenca për shtyp e zëdhënësve: Vazhdon agjenda intensive për furnizim stabil me energji elektrike; Industria e turizmit ringjallet pas pandemisë; Indeksi i lartë i hapjes e rendit Qeverinë si më transparenten në rajon

Zëdhënësit e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muamet Hoxha dhe Dushko Arsovski, në konferencën e sotme për shtyp, informuan për vendimet dhe konkluzionet e mbledhjes së 82-të të Qeverisë dhe iu përgjigjën pyetjeve me interes për opinionin dhe mediat.

Siç është bërë e ditur Qeveria mbledhjen e djeshme i miratoi konkluzionet, masat dhe rekomandimet e Komitetit Drejtues për Koordinim dhe Menaxhim në sistemin e menaxhimit të krizave. Në pajtim me këtë, u pranua propozimi për vazhdimin e gjendjes së krizës në furnizimin me energji termike në zonën e Qytetit të Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësi për shfrytëzimin e lëndës alternative dhe gjendjeve në treg të energjisë termike, deri më 30 prill të vitit 2023.Njëkohësisht, u pranua edhe propozimi për vazhdimin e gjendjes së krizës me energji elektrike në furnizimin me energji elektrike në tërë territorin e shtetit gjegjësisht nga deri më  30 prill të vitit 2023.

Propozim-vendimi për miratimin e vazhdimit të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, siç u kumtua  do të dorëzohen në shqyrtim dhe vendimmarrje deri te Kuvendi.

Në konferencën për shtyp, zëdhënësit informuan edhe për masat shtesë për mbështetjen e bujqësisë si një ndër prioritetet e Qeverisë. Përkatësisht, në mbledhjen e djeshme Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet në Programin për zbatimin e fondit intervenues për bujqësi, dhe sipas mjeteve të reja financiare do të zbatohen masa të reja.

Zëdhënësit theksuan se Qeveria vazhdon me agjendën intensive lidhur me sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike në periudhën e mungesës globale dhe çmimeve të larta të energjisë në bursë.

Ata informuan se në frymën e bashkëpunimit rajonal, delegacioni i kryesuar nga Kryeministri Kovaçevski, dje në Athinë ranë dakord për bashkëpunim me Republikën e Greqisë për përballimin e krizës energjetike.

Është rënë dakord për furnizim të pandërprerë me linjit dhe thëngjill nga minierat greke, i cili do të mundësojë që objektet e prodhimit të thëngjillit në REK  "Manastir" dhe REK  "Oslomej" të vihen në funksionim. Është arritur edhe marrëveshja për furnizim të pandërprerë me mazut përmes Greqisë, siç ka qenë deri më tani, në mënyrë që TEC “Negotino” të funksionojë pa probleme, që do të sigurojë furnizimin me energji elektrike edhe nga ky kapacitet. Nëse ka ndonjë kufizim në eksportet nga Greqia, është rënë dakord që ai të mos zbatohet për eksportet në Maqedoninë e Veriut.

Kjo vizitë e delegacionit qeveritar, siç u tha, u shfrytëzua edhe për të biseduar për projekte të mëdha energjetike si projekti i gazit dhe ndërtimi i HEC-it Çebren, për të cilin ka interes nga investitorët grekë.

Në konferencën për shtyp, zëdhënësit informuan se në përputhje me thirrjen publike për zgjedhjen e operatorit të veprimtarisë energjetike rregullohet prodhimi i energjisë termike, operatori i veprimtarisë energjetike shpërndarja e energjisë termike dhe operatori dhe ekzekutues i veprimtarisë energjetike për furnizim me energji termike, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti hapjen publike të ofertave. Procesi u krye nga një komision i përbërë nga përfaqësues të institucioneve qeveritare. Siç theksuan ata, në tre thirrjet është paraqitur nga një ofertues.

Për zgjedhjen e një zbatuesi të veprimtarisë energjetike, prodhimi i rregulluar i energjisë termike ka aplikuar “ESM Prodhim i energjisë termike  SHPKNJ Shkup”. Për zgjedhjen e një zbatuesi të veprimtarisë energjetike, shpërndarje të energjisë termike, ka arritur një ofert nga “ESM distribuimi i energjisë termike SHPKNJ Shkup” ndërsa për zgjedhjen e zbatuesit të veprimtarisë energjetike furnizim me energji termike, është paraqitur “ESM Furnizim me energji termike SHPKNJ Shkup”. Pasi të jetë bërë vlerësimi i ofertave të pranuara, siç është paralajmëruar, Komisioni do t'i dorëzojë Qeverisë propozim, i cili do të shqyrtohet në njërën nga mbledhjet e ardhshme. Në konferencën për shtyp, zëdhënësit informuan edhe për rikthimin e suksesshëm të industrisë së turizmit në vend pas periudhës së turbullt të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Sipas statistikave të fundit, siç theksuan ata, në shtatë muaj të vitit janë realizuar gati 1.400.000 pushimi nate dhe me muajin gusht do të tejkalohet shifra prej 2.1 milionë. Kjo është dëshmi se ne mund të sigurojmë deri në 2.6 milionë pushime nate në vitin 2022 dhe më shumë se 400 milionë dollarë në ekonominë maqedonase nga industria e turizmit. Në periudhën janar - korrik të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i turistëve është rritur për 53.3%, përkatësisht: turistët vendas janë rritur me 13.7%, turistët e huaj janë rritur me 109.9%.

Këto të dhëna, siç mësohet, janë rezultat i masave të marra deri tani dhe i politikës së qeverisë për mbështetjen e sektorit të turizmit.

Zëdhënësit e Qeverisë ndanë edhe një informacion nga sfera e politikës kuadrovike që ka të bëjë me shkarkimin e Irinka Sotirova-Buhovës nga pozita e ushtrueses së detyrës drejtoreshë në Inspektoratin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor.

Sic theksuan për ushtruese detyre, drejtoreshë në Inspektoratin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor  emëroi Renata Mlladenovskën, e cila në këtë pozitë vjen nga Qendra e Shëndetit Publik – Shkup

Në pyetjen gazetareske për kërkesat e sektorit të biznesit për përballimin e krizës energjetike dhe subvencionimin e një pjese të energjisë elektrike të kompanive të biznesit, zëdhënësit treguan se me ribalancimin e buxhetit për vitin 2022 janë siguruar 76 milionë euro për të reja anti- masat e krizës dhe se hartimi i një pakoje të re masash antikrizë të destinuara kryesisht për kategoritë të cënueshme të qytetarëve është drejt finalizimit.

Siç theksuan, një pjesë e masave do të jenë në drejtim të ekonomisë dhe pritet që kjo të diskutohet edhe në mbledhjet e ardhshme.

Sa i përket interesimit mediatik për çmimin e energjisë elektrike nga Republika e Bullgarisë prej 420 euro për megavat, u informua se çmimi për megavat orë ende nuk është përcaktuar dhe se grupet punuese të dy qeverive po punojnë intensivisht për përcaktimin e tij. Qëllimi përfundimtar i vizitës së fundit të delegacionit qeveritar të Republikës së Bullgarisë, siç theksuan,  ka qenë që çmimi i energjisë elektrike të jetë nën çmimin në bursë.

Në pyetjen se si e komenton Qeveria analizën e transparencës së saj të publikuar dje, zëdhënësit theksuan se fakti që indeksi rajonal i hapjes jep një vlerësim të Qeverisë më të hapur në rajon me mbi 82% përmbushje të kritereve të vendosura për hapje është një motiv dhe detyrim shtesë për të vazhduar në atë rrugë. Siç thuhet, ky është konfirmimi i dytë, në më pak se një muaj, pas renditjes vjetore të institucioneve sipas Indeksit të Transparencës Aktive të “Qendrës së Komunikimit Civil” në të cilën Qeveria ka marrë transparencë maksimale 100%.

Sipas këtyre treguesve, Maqedonia e Veriut është vendi i parë në rajonin tonë që vendosi të zbatojë politikën e hapjes përmes një strategjie të veçantë që synon përmirësimin e transparencës dhe besimit në punën e institucioneve.