Ditën e fundit janë prodhuar 13.056 MWh energji elektrike

SHA EMV më 27.11.2022 prodhoi 13.056 MWh energji elektrike.
 
Në termoelektranat janë prodhuar  7.377  MWh,ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar  5.679 MWh.
 
Në ditën e fundit EMV-ja furnizoi 4.580 MWh energji elektrike.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 27.11.2022.