Ditën e kaluar janë prodhuar 11.842 MWh dhe tërësisht janë plotësuar nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël

SHA EMV më 30.11.2022 prodhoi 11.842 MWh   energji elektrike, duke plotësuar tërësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël. 

Në termoelektranat janë prodhuar  5.637 MWh , ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.205 MWh.  

Ditën e kaluar EMV-ja furnnizoi  4.580 MWh energji elektrike për furnizim shtesë përmes EMV Shitje. Kjo është energji elektrike për spitale, kopshte për fëmijë dhe objekteve të tjera infrastrukturore vitale në vend.

Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 30.11.2022.