Në ditën e fundit janë prodhuar 16.811 MWh energji elektrike

SHA EMV më 19.03.2023 prodhoi 16.811 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 
 
Në termoelektranat janë prodhuar 10.579 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.232 MWh.