Në ditën e fundit janë prodhuar 14.090 MWh energji elektrike

SHA EMV më 27.03.2023 prodhoi 14.090 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 8.772 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 5.318 MWh.