Kryeministri Talat Xhaferi e arsyetoi Propozimin për emërimin e ministrave të Shëndetësisë dhe Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Kuvend

Në seancën e sotme parlamentare, Kryeministri Xhaferi iu drejtua deputetëve dhe e arsyetoi  propozimin që Ilir Demiri të emërohet ministër i Shëndetësisë dhe Naim Bajrami ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.