U mbajt mbledhja konstituive e Komitetit për negociata për aderimin e Maqedonisë së Veriut në BE

Në kuadër të përgatitjeve dhe në pritje të datës për negociata me Bashkimin Evropian, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u zhvillua takim konstituiv i Komitetit për negociata për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, në të cilin u shqyrtuan modele për përfshirjen e sektorit civil në procesin e negociatave të aderimit, me qëllim të pozicionimit sa më adekuat të shtetit në fazat kyçe të procesit të pranimit të vendit në Union.

 

Komiteti për negociata i kryesuar nga Kryeministri Zoran Zaev, është organi më i lartë i punës në Qeveri, për koordinimin e procesit të negociatave për aderim, i cili shqyrton dhe përcakton propozim-pozicionet për negocim, si dhe diskuton dhe merr qëndrim për çështjet më të rëndësishme që dalin nga negociatat.

Në kuadër të përgatitjeve dhe në pritje të datës për negociata me Bashkimin Evropian, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u zhvillua takim konstituiv i Komitetit për negociata për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, në të cilin u shqyrtuan modele për përfshirjen e sektorit civil në procesin e negociatave të aderimit, me qëllim të pozicionimit sa më adekuat të shtetit në fazat kyçe të procesit të pranimit të vendit në Union.

 

Komiteti për negociata i kryesuar nga Kryeministri Zoran Zaev, është organi më i lartë i punës në Qeveri, për koordinimin e procesit të negociatave për aderim, i cili shqyrton dhe përcakton propozim-pozicionet për negocim, si dhe diskuton dhe merr qëndrim për çështjet më të rëndësishme që dalin nga negociatat.