Protokollet të cilat dalin nga Plani për zbutjen e masava restriktive për parandalimin e përhapjes së virusit korona