Agim Nuhiu – zëvendës ministër i drejtësisë

Agim Nuhiu lindi në vitin 1977 në f.  Sllatinë - Tetovë. 

Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, ndërsa ka magjistruar në të Drejtën Civile në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tiranës dhe në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.

Ai ka punuar si profesor inordinar në Fakultetin Juridik në "Universitetin Shtetëror" në Tetovë. Në vitin 2015 bëhet Prodekan i Shkencave në Universitetin Shtetëror në Tetovë.

Ka qenë anëtar i Këshillit për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë.

Në vitin 2011 ka qenë anëtar i Komitetit këshillëdhënës për zbatimin e "Marrëveshjes Kornizë të Ohrit". Në periudhën nga viti 2011-2015 ka qenë anëtar i Komisionit për Mbrojtjen nga diskriminimi.

Ai ka pasur disa angazhime profesionale dhe shkencore në lidhje me sistemin gjyqësor, të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut.

Brenda karrierës së tij politike në vitin 2016 bëhet Zëvendës Ministër i Brendshëm, ndërsa në vitin  2017  emërohet  Ministër i Brendshëm në Qeverinë e Përzhinos.

Në periudhën nga viti 2017 – 2020 merr detyrën e Zëvendës Ministrit të Brendshëm, ndërsa në vitin 2020  shtrues detyre i Ministrit të Brendshëm në Qeverinë e Përzhinos.