Zaev dhe Nikollovski: Më nuk do të ketë të paprekshëm, Qeveria dhe qytetarët janë në të njëjtën anë në luftën kundër korrupsionit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev bashkë me zëvendëskryetarin e Qeverisë të angazhuar në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe resurse njerëzore, Ljupço Nikollovskin, pas mbledhjes së Qeverisë në të cilën u miratua Plani për luftë kundër korrupsionit, në konferencë për shtyp njoftuan për detajet dhe i prezantuan masat për sinkronizimin e institucioneve në sistem për vendosjen e saj optimale për luftë kundër të gjitha fenomeneve të korrupsionit, në konflikt të interesave dhe të nepotizmit, në të gjitha nivelet, si një nga kërcënimet më të fshehta për shoqërinë dhe për të gjithë qytetarët.

Kryeministri Zaev kumtoi se plani është prodhim i vullnetit politik, me të cilin Qeveria do të luftojë për çrrënjosjen e korrupsionit dhe për këtë janë vendosur mekanizma të qarta për bashkëpunim mes të gjitha institucioneve dhe gjithashtu për të inkurajuar qytetarët dhe mediat të flasin publikisht dhe zëshëm.

“Kjo kontribuon për rend, drejtësi dhe disiplinë. Në mënyrë serioze morëm parasysh vërejtjet nga raporti i fundit i “Transparency International” dhe i futëm në këtë Plan. Në këtë mënyrë i eliminojmë pengesat dhe vendosim sistem funksional për institucionet që janë të parët në rendin e luftës kundër korrupsionit. Ata do të parandalojnë, njohin dhe sanksionojnë çdo lloj të korrupsionit në të gjitha rendet e pushtetit pa përjashtim. Qeveria dhe qytetarët janë në anën e njëjtë në luftën kundër korrupsionit”, theksoi Kryeministri Zaev.

Ai theksoi se Plani ka për qëllim të parandalojë korrupsion në pushtetin aktual, por edhe të zbulojë dhe demontojë instalimet e korrupsionit të qeverisjes regjime para nesh.

“Këto instalime depërtojnë deri në poret më të vogla të institucioneve. Ato pengojnë funksionimin e sistemit, përfshirë gjyqësorin. Qeverisja e atëhershme e regjimit të opozitës aktuale shpenzoi paratë e popullit për t'u pasuruar ata dhe partia. Ata kultivojnë korrupsion, e rrënjosën dhe e tolerojnë kudo, në mënyrë që të mund të falen për krimet e tyre. Epo, nuk u është falur, sepse ata nuk e kanë bërë këtë nga mosdija apo në mënyrë të pavetëdijshme, por e kanë menduar, qëllimisht, me qëllim të keq”, tha Kryetari i Qeverisë, Zaev.

Ai theksoi se Qeveria është e vendosur dhe se ka ardhur koha në tërësi të demontohen mbetjet e regjimit që e shkatërrojnë sistemin dhe të lartësohen shërbimet që në mënyrë të ndershme u shërbejnë qytetarëve.

“Për krimet e tilla, kundër pushtetit të mëparshme kriminal, procedurat gjyqësore po bëhen sot, disa janë dënuar, disa janë ende po gjykohen. Përderisa ata përgjigjen para personit të drejtësisë, ne vazhdojmë të çmontojmë mbetjet e tyre sipas sistemit. Dhe nuk do të ndalemi derisa të përfundojmë tërësisht me të. Dhe po, secili prej nesh duhet të jetë i vetëdijshëm se nëse dikush mendon të bëjë të njëjtën gjë, ata duhet të jenë të përgatitur të përballen me drejtësinë - dhe drejtësia është këtu, këtu, çdo ditë në seancat gjyqësore dhe në gjykata. Dhe deri sa ata luftonin që mos ketë drejtësi, ne, që nga dita e parë e mandatit të parë, filluam me transparencë aktive. Ky është një ilaç anti-korrupsion për shumë sëmundje sistemike në tërë sistemin”, theksoi Kryeministri Zaev.

Kryeministri Zaev theksoi se kjo Qeveri vendosi standard nga i cili nuk ka kthim prapa dhe vendosi rend gjatë shpenzimeve.

“Si rrallë ndonjë vend, ne hapëm thesarin. Qytetarët, mediat, mund të ndjekin çdo transaksion të bërë me paratë e qytetarëve. Për një periudhë të shkurtër prej tani, ne presim ueb-faqet e reja të unifikuara të ministrive që do të jenë të orientuara drejt shërbimit dhe sipas standardeve më të larta për transparencë. Këto dhe masat tjera për të rritur transparencën e pozicionojnë Qeverinë tonë në radhë të parë në rajon për sa i përket transparencës sipas hulumtimit të organizatave të shoqërisë civile për disa vite me radhë," tha Kryeministri Zaev.

Ai theksoi se Qeveria ka treguar vendosmëri për parandalimin e qeverisjes së papërgjegjshme përmes Kodit për sjellje etike të miratuar për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike, i cili dha rezultate të menjëhershme dhe mundësoi sanksionimin e sjelljes joetike të disa zyrtarëve dhe gjithashtu dërgoi mesazh deri te të gjithë të tjerët që sjellja joetike nuk do të mbetet pa u ndëshkuar.

"Antikorrupsioni jonë do të thotë një alarm i vazhdueshëm për veprimin e dëmshëm dhe shkatërrues të korrupsionit, në mënyrë që së bashku me qytetarët të kundërshtojmë edhe ryshfetin më të vogël. Mediat tani zbulojnë dhe raportojnë për raste për të cilat pushteti më parë as nuk kishte dëgjua, ndërsa më pas për raportim të tillë mbylleshin shtëpi mediatike. Unë inkurajoj mediat që të vazhdojnë ta bëjnë këtë përmes raportimit të tyre të përditshëm dhe veçanërisht përmes gazetarisë hulumtuese të vazhdojnë të jenë partnerë të qytetarëve në këtë luftë. Duke zgjidhur rastet e korrupsionit të lartë, ne i kemi dëshmuar opozitës që përpjekjet për të vepruar kundër sundimit të ligjit janë të kota. Qytetarët tashmë janë dëshmitarë se nuk ka të privilegjuar dhe të paprekshëm. Dënimi për korrupsion përfshin të gjithë", tha Kryeministri Zaev.

Duke u fokusuar në detajet e Planit, zëvendëskryeministri Nikollovski informoi se ai është i përgatitur në bazë të të gjitha rekomandimet dhe propozimeve nga institucionet kompetente, OJQ-të, organet e pavarura, si dhe raportet përkatëse vendase dhe të huaja dhe se përmban mënyra të reja dhe mekanizmat e duhura për parandalimin dhe çrrënjosjen e korrupsionit.

“Sollëm  Kod të ri më të zbatueshëm për sjellje etike për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike, i cili rregullon mënyrën e sjelljes dhe punës jo vetëm të Presidentit, Ministrave dhe Zëvendës Ministrave në Qeveri, por në nivelin më të ulët, të të gjithë bartësve të funksioneve publike të emëruar nga Qeveria. Deri më tani, mbi 300 zyrtarë të emëruar kanë nënshkruar Kodin e Etikës," tha zëvendëskryeministri Nikollovski.

Zëvendëskryetari i Qeverisë Nikollovski njoftoi se janë plotësuar rekomandimet nga GREKO, ka person për integritet dhe për ndeshje të interesave, regjistër për evidencë të rreptë për pranimin e dhuratave, emrat publikohen në mënyrë transparente dhe do të sigurohet një test për integritetin e këshilltarëve të zyrtarëve.

“E ngritëm nivelin e bashkëpunimit mes të gjitha institucioneve shtetërore kundër korrupsionit, por edhe me të gjitha organet e pavarura. Siguruar hapësira të reja për KSHPK, si dhe buxhet më të madh, siguruam edhe 49 milionë denarë për Regjistrin për personat e zgjedhur dhe të emëruar, por edhe ndërlidhjen e Komisionit Shtetëror për  Parandalimin e Korrupsionit me 17 institucionet tjera që duhet të tërheq informacionet relevante. Ndërsa paralelisht rregullisht po veprohet sipas të gjitha iniciativave të parashtruara deri te Qeveria nga ana e KSHPK. Veçse është në funksion Regjistri nacional në pronësi të vërtetë, i cili siguron të dhëna të sakta dhe të azhurnuara për pronarët e vërtetë të firmave, që mos të na ndodhin Panama dhe Beliza përsëri. E përforcuam mekanizmin e kontrollit, kompetencat e të gjitha shërbimeve të inspektimit janë rritur,  kjo u dëshmua si funksionale, veçanërisht në këtë periudhë të vështirë të kovidit. Edhe më shumë e ngritëm nivelin e transparencës dhe llogaridhënies, i cili është veçoria kryesore e kësaj Qeverie në të kaluarën, por edhe më tepër në këtë mandat. Ne i detyruam të gjitha ministritë dhe organet, por edhe të gjitha komunat dhe Qytetin e Shkupit që të publikojnë në ueb-faqet e tyre të gjitha informacionet që do të sigurojnë transparencën e tyre të lartë, si kusht për marrjen e fondeve nga buxheti qendror. Prandaj, atamanë të detyruar të botojnë 22 lloje të ndryshme të informacioneve dhe dokumenteve para qytetarëve, "tha zëvendëskryeministri Nikollovski, duke shtuar se Këshilli i Evropës tashmë është duke punuar në një projekt për të miratuar  Ligj mbi origjinën e pronës.

Ai informoi se përmes procesit të ngritjes së nivelit të digjitalizimit dhe eliminimit të faktorit njeri, po krijohen masa që do të kontribuojnë në eliminimin e ndikimit subjektiv në proceset dhe zbatimin e barabartë dhe të drejtë të ligjeve.

“Në afat prej 30 ditëve, Ministria e Drejtësisë bashku me Prokurorinë Publike prej dje janë të ngarkuara për të kryer një analizë të stafit të nevojshëm, pajisjeve, teknikës dhe ambienteve të nevojshme për qendrat e hetimit në mënyrë që të forcohen kapacitetet e qendrave dhe me këtë edhe kapacitetet e të gjithë prokurorive publike. Digjitalizimi dhe ekipimi i qendrave për hetim do të përshpejtojë procesin për zgjidhje të çështjeve. Duhet të ketë përpunim dhe zgjidhje të shpejtë të çështjeve. Lëndët nuk duhet të rrinë në sirtarë," tha zëvendëskryeministri Nikollovski.

Zëvendëskryeministri Nikollovski tha se me digjitalizimin e plotë të tre librave që i udhëheq Zyra e Regjistrimit, qytetarët do të jenë në gjendje jo vetëm të aplikojnë në mënyrë elektronike, por edhe të marrin certifikata në të njëjtën mënyrë. Drejtoria për udhëheqjen e librave amë, qytetarët do të mund që në mënyrë elektronike jo vetëm të aplikojnë por në të njëjtin ti marrin certifikatat.

“Nuk ka më pritje të panevojshme në shtande për marrjen e certifikatave nga librat amë. Në mënyrë shtesë, për t’u përmirësuar shërbimet e qytetarëve dhe firmave, në funksion të plotë vendoset Regjistri qendror i popullsisë, ku në një vend veçmë i ka të gjitha të dhënat për qytetarët që përmbahen në letërnjoftimet, pasaportat, shtetësinë dhe nga librat e Drejtorisë. Prandaj sot Drejtoria është e ngarkuar për integrimin e këtyre të dhënave dhe regjistrave. Në këtë mënyrë do të ndërpritet procedura për lëshimin e dokumenteve dhe certifikatave për cilëndo procedurë që i nevojitet qytetarit. Institucionet do të kenë ku të kontrollojnë dhe të marrin informacionet që ju nevojitet, në vend që qytetarët dhe firmat çdo herë të nxjerrin dokument të ri. Konkretisht do të kërkohet vetëm certifikatë nga Regjistri Qendror, në vend të kopjeve të tashme të letërnjoftimit, pasaportës, shtetësisë, certifikatave nga libri amë i të lindurve, etj”, theksoi Kryeministri Nikollovski.

Ai theksoi se vendosja në funksion të plotë të Platformës nacionale për ndërveprim për shtatë organet kompetente për luftë kundër korrupsionit, nuk do të ketë më rreziqe për ngecje të informacioneve.

“Askush nuk duhet të shmangë ose të ngadalësojë raste ku ka dyshime për korrupsion. Me përgatitjen e softuerit elektronik për ndërlidhjen e të gjitha 28 shërbimeve të inspektimit, ndikimi subjektiv dhe selektiv i inspektorit gjatë inspektimit do të zvogëlohet - faktori njeri do të minimizohet. Softueri do të mundësojë shpërndarjen elektronike të inspektimeve dhe monitorimin e tyre, gjenerimin elektronik të minutave të inspektimeve në terren gjatë inspektimit, si dhe koordinimin e avancuar të inspektorëve nga institucione të ndryshme. Nuk ka vend për kompromis dhe marrëveshje për inspektimet, nuk ka vendim e vet në cilin objekt duhet të hyjë inspektori apo jo - të gjithë janë të barabartë para ligjit, kushdo që  shkel atë do të mbajë përgjegjësi. Duke krijuar një bazë të të dhënave qendrore për lëshimin e licencave dhe lejeve, kushtet do të dihen saktësisht, cila kompani çfarë licence ka. Të gjitha këto të dhëna do të jenë publike dhe transparente. Në këtë mënyrë ne mundësojmë konkurrencë fer në sektorin e biznesit," theksoi zëvendëskryeministri Nikollovski.

Zëvendëskryeministri informoi se përmes masave kompetente do të aktualizohet dhe do të zbatohet konfiskimi i pronës si mekanizëm sistematik në luftën kundër korrupsionit.

“Për këtë qëllim, brenda tre muajve, MPB-ja do të përgatisë një Strategji për përforcimin e kapaciteteve për kryerjen e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pasurisë për 2021-2023. Paralelisht do të formohet Komision nacional, i cili do të monitorojë zbatimin e Strategjisë, ,me të cilën do të forcohet koordinimi mes institucioneve kompetente gjatë hetimeve financiare në fushën e monitorimit të rrjedhës së parave, si dhe zbulimin e shkrirjes eventuale, transferimin dhe fshehjen e mundshme të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Në tërë procesin e parandalimit dhe zbulimit të korrupsionit, ne kemi nevojë për administrim efikas dhe profesional, për të cilin plani parashikon dhjetëra masa," tha zëvendëskryetari i Qeverisë.

Ai theksoi se po detektohen pika të dobëta në procedurat për punësimin dhe avancimin e nëpunësve administrativ dhe të punësuarit në sektorin publik dhe po përgatitet një plan për ndryshimin e duhur të rregulloreve.

"Në të njëjtën kohë, po përgatitet një analizë e përmbajtjes dhe zbatimit të Kodit të Etikës për nëpunësit e administratës - ne po shpallim rishikimin, përmirësimin dhe qasjen e tij ndaj secilit zyrtar. Çdo zyrtar do ta dijë se mban përgjegjësi. Numri i Këshilli drejtues, kualifikimet e kandidatit duhet të korrespondojnë me veprimin e institucionit dhe të mos  nuk do të jetë më shumë se 5 anëtarë. Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Bordit, kualifikimet e kandidatit duhet të korrespondojnë me veprimtarinë e institucionit dhe jo të jenë përmbushja e nevojave personale të dikujt.  Si pasojë e konkurseve të akorduara nga regjimi në të kaluarën, ne ende po përballemi me reklama jo logjike në të cilat dikush parashikoi staf joadekuat për një institucion të përshtatshëm”, theksoi Nikollovski.

Ai informoi se të gjitha institucionet duhet të emërojnë person të autorizuar për pranimin e parashtresave të dorëzuara për shkak të raportimit të brendshëm të mbrojtur për ekzistimin e korrupsionit eventual.

"Të gjitha institucionet duhet të caktojnë një person të autorizuar për të marrë raportet e parashtruara me qëllim të raportimit të brendshëm për ekzistimin e korrupsionit eventual. Në këtë mënyrë ne rrisim vetëdija e qytetarëve dhe i inkurajojmë ata të paraqesin raste të korrupsionit. Në afat prej 30 ditëve, personat e emëruar duhet të publikohen në ueb-faqet e internetit të institucioneve", theksoi Nikollovski.

Në konferencën për shtyp Kryeministri Zaev dhe zëvendëskryeministri Nikollovski theksuan se qytetari është gjithmonë në vend të parë dhe se në këtë mënyrë rritet vetëdija te qytetarët dhe inkurajohen që të paraqesin raste të korrupsionit.

Në konferencën për shtyp u theksua se lufta kundër korrupsionit është proces në të cilin duhet bashkëpunim dhe kontribut nga secili dhe me këtë qëllim edhe më shumë përforcohet koordinimi mes institucioneve kompetente, ministrive, institucioneve të pavarura, KSHPK dhe gjykatat, sektori joqeveritar dhe sektori privat.

 


Kryeministri Zaev: Qeveria dhe qytetarët janë në të njëjtën anë në luftën kundër korrupsionit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev bashkë me zëvendëskryetarin e Qeverisë të angazhuar në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe resurse njerëzore, Ljupço Nikollovskin, pas mbledhjes së Qeverisë në të cilën u miratua Plani për luftë kundër korrupsionit, në konferencë për shtyp njoftuan për detajet dhe i prezantuan masat për sinkronizimin e institucioneve në sistem për vendosjen e saj optimale për luftë kundër të gjitha fenomeneve të korrupsionit, në konflikt të interesave dhe të nepotizmit, në të gjitha nivelet, si një nga kërcënimet më të fshehta për shoqërinë dhe për të gjithë qytetarët.

Kryeministri Zaev kumtoi se Qeveria  është e vendosur të zbatojë mekanizma efikas për parandalimin dhe çrrënjosjen e korrupsionit dhe në tërësi do të demontohen mbetjet nga regjimi që e shkatërrojnë sistemit.

Fjalimin e Kryeministrit Zaev ua përcjellim në tërësi.

“Vijmë nga mbledhja e Qeverisë ku a miratuam Planin për luftën kundër korrupsionit.

Dy muaj pas publikimit të “Aksion 21 – Standarde evropiane në vend”, ku dy prioritetet e para janë “Pastrimi i gjyqësorit” dhe “Lufta kundër korrupsionit”, sot Qeveria i miratoi detajet nga ky plan kundër korrupsionit.

Plani është prodhim i vullnetit politik, me të cilin Qeveria do të luftojë për çrrënjosjen e korrupsionit dhe për këtë janë vendosur mekanizma të qarta për bashkëpunim mes të gjitha institucioneve dhe gjithashtu për të inkurajuar qytetarët dhe mediat të flasin publikisht dhe zëshëm.

Kjo kontribuon për rend, drejtësi dhe disiplinë. Në mënyrë serioze morëm parasysh vërejtjet nga raporti i fundit i “Transparency International” dhe i futëm në këtë Plan. Në këtë mënyrë i eliminojmë pengesat dhe vendosim sistem funksional për institucionet që janë të parët në rendin e luftës kundër korrupsionit. Ata do të parandalojnë, njohin dhe sanksionojnë çdo lloj të korrupsionit në të gjitha rendet e pushtetit pa përjashtim.

Qeveria dhe qytetarët janë në të njëjtën anë në luftën kundër korrupsionit.

Plani ka për qëllim të parandalojë korrupsion në pushtetin aktual, por edhe të zbulojë dhe demontojë instalimet e korrupsionit të qeverisjes regjime para nesh.

Këto instalime depërtojnë deri në poret më të vogla të institucioneve. Ato pengojnë funksionimin e sistemit, përfshirë gjyqësorin. Qeverisja e atëhershme e regjimit të opozitës aktuale shpenzoi paratë e popullit për t'u pasuruar ata dhe partia. Ata kultivojnë korrupsion, e rrënjosën dhe e tolerojnë kudo, në mënyrë që të mund të falen për krimet e tyre. Epo, nuk u është falur, sepse ata nuk e kanë bërë këtë nga mosdija apo në mënyrë të pavetëdijshme, por e kanë menduar, qëllimisht, me qëllim të keq.

Qeveria është e vendosur dhe se ka ardhur koha në tërësi të demontohen mbetjet e regjimit që e shkatërrojnë sistemin dhe të lartësohen shërbimet që në mënyrë të ndershme u shërbejnë qytetarëve.

Për krimet e tilla, kundër pushtetit të mëparshme kriminal, procedurat gjyqësore po bëhen sot, disa janë dënuar, disa janë ende po gjykohen. Përderisa ata përgjigjen para personit të drejtësisë, ne vazhdojmë të çmontojmë mbetjet e tyre sipas sistemit. Dhe nuk do të ndalemi derisa të përfundojmë tërësisht me të. Dhe po, secili prej nesh duhet të jetë i vetëdijshëm se nëse dikush mendon të bëjë të njëjtën gjë, ata duhet të jenë të përgatitur të përballen me drejtësinë - dhe drejtësia është këtu, këtu, çdo ditë në seancat gjyqësore dhe në gjykata. Dhe deri sa ata luftonin që mos ketë drejtësi, ne, që nga dita e parë e mandatit të parë, filluam me transparencë aktive. Ky është një ilaç anti-korrupsion për shumë sëmundje sistemike në tërë sistemin.

Vendosëm standard nga i cili nuk ka kthim prapa dhe vendosi rend gjatë shpenzimeve.

Si rrallë ndonjë vend, ne hapëm thesarin. Qytetarët, mediat, mund të ndjekin çdo transaksion të bërë me paratë e qytetarëve. Për një periudhë të shkurtër prej tani, ne presim ueb-faqet e reja të unifikuara të ministrive që do të jenë të orientuara drejt shërbimit dhe sipas standardeve më të larta për transparencë. Këto dhe masat tjera për të rritur transparencën e pozicionojnë Qeverinë tonë në radhë të parë në rajon për sa i përket transparencës sipas hulumtimit të organizatave të shoqërisë civile për disa vite me radhë.

Vendosmëria jonë për parandalimin e qeverisjes së papërgjegjshme përmes Kodit për sjellje etike të miratuar për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike, i cili dha rezultate të menjëhershme dhe mundësoi sanksionimin e sjelljes joetike të disa zyrtarëve dhe gjithashtu dërgoi mesazh deri te të gjithë të tjerët që sjellja joetike nuk do të mbetet pa u ndëshkuar.

Antikorrupsioni jonë do të thotë një alarm i vazhdueshëm për veprimin e dëmshëm dhe shkatërrues të korrupsionit, në mënyrë që së bashku me qytetarët të kundërshtojmë edhe ryshfetin më të vogël. Mediat tani zbulojnë dhe raportojnë për raste për të cilat pushteti më parë as nuk kishte dëgjua, ndërsa më pas për raportim të tillë mbylleshin shtëpi mediatike. Unë inkurajoj mediat që të vazhdojnë ta bëjnë këtë përmes raportimit të tyre të përditshëm dhe veçanërisht përmes gazetarisë hulumtuese të vazhdojnë të jenë partnerë të qytetarëve në këtë luftë. Duke zgjidhur rastet e korrupsionit të lartë, ne i kemi dëshmuar opozitës që përpjekjet për të vepruar kundër sundimit të ligjit janë të kota. Qytetarët tashmë janë dëshmitarë se nuk ka të privilegjuar dhe të paprekshëm. Dënimi për korrupsion përfshin të gjithë.

Të nderuar qytetarë,

Zëvendëskryeministri Nikollovski, ekipi i tij, ekipi im, të gjitha ministritë kompetente, agjenci dhe institucione të tjera, kryem inspektim në të gjitha pikat që duhet t’i ndërlidhin institucionet dhe individët që janë më përgjegjës dhe më të thirrur për ti njohur, parandaluar dhe ndëshkuar të gjitha format e korrupsionit.

U mbajtën konsultime të shumta me institucionet dhe organizatat më të rëndësishme të shoqërisë civile si “Transparency International”, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe shumë të tjera. Ne kemi mbledhur rekomandimet dhe këshillat më të rëndësishme për të përpiluar plan që do të japë efekte të shpejta dhe do të zbatohet menjëherë.

Zëvendëskryeministri Nikollovski do t’u informojë më shumë rreth të gjitha masave nga Plani i veprimit, ndërsa unë do të ndalem në vetëm disa prej tyre.

Hyjmë në ekipim të tërësishëm dhe digjitalizim të Prokurorisë Publike si dhe qendrave hulumtuese në kuadër të prokurorive themelore publike me qendra hulumtuese operative për të gjitha 23 prokurorive publike në shtet, bashkë me Prokurorinë Themelore Publike për krim dhe korrupsion të organizuar.

Digjitalizimi i ekipimi në qendrat hulumtuese do të përshpejtojë procesin për zgjidhjen e lëndëve. Nuk ka më ruajtje të lëndëve në sirtar. Çdo çështje gjyqësore duhet të zgjidhet shpejt.

Fillon automatizimi i ndërlidhjes dhe rrjedhës së dokumenteve të kërkuara për procedura të shpejta në rastet me korrupsion të njohur. Kjo do të ndodhë përmes miratimit të ligjeve të digjitalizimit. Është krijuar një sistem elektronik i inspektimit "E-inspektor", i cili mundëson lidhjen dhe funksionimin elektronik të të gjitha 28 shërbimeve të inspektimit nën juridiksionin e Këshillit të Inspektimit - ky sistem eliminon ndjeshëm faktorin njeri dhe qasjen subjektive në trajtimin e çështjeve. Ne jemi duke futur digjitalizimin e plotë të tre librave të mbajtur nga Drejtoria për udhëheqjen e librave amë, qytetarët do të jenë në gjendje jo vetëm të aplikojnë në mënyrë elektronike, por në të njëjtën mënyrë të marrin certifikatat, së shpejti vijon edhe ndërprerja e “nxjerrjes së certifikatave".

Po përsosim funksionimin e sistemit të treguesve  në mënyrë që të marrim mundësitë maksimale ligjore përmes një protokolli të qartë të mbrojtjes së sinjalizuesve. Të gjitha institucionet duhet të caktojnë një person të autorizuar për të marrë raporte të paraqitura me qëllim të raportimit të mbrojtur të brendshëm të korrupsionit të mundshëm. Në këtë mënyrë ne rrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe i inkurajojmë ata të raportojnë raste të veprimtarisë korruptive. Ne do të zhvillojmë një komunikim publik intensiv dhe të përgjegjshëm për të siguruar pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë luftë të përbashkët.

Nëse secili qytetar që nuk është shërbehet në mënyrë kompetente ose për shkak të shërbimit që i duhet është pjesë e korrupsionit, atëherë zyrtari duhet të lajmërohet dhe ai do të jetë i  hetuar, si dhe do të ndëshkohet në mënyrë kompetente.

“Qytetari është gjithmonë në vend të parë, ndërsa ne jemi këtu që të shërbejmë”.

Këtë duhet ta kuptojë secili në shërbimin shtetëror dhe administratës. Le ta dijë secili prej nesh se duhet të shërbejmë. Dhe ne do të sigurohemi që çdo zyrtar të mësojë për këtë përmes procesit të promovimit të kodit të etikës që i referohet nëpunësve civilë, dhe të cilin përmes këtij plani ne planifikojmë ta përmirësojmë.

Të nderuar,

Po kalojmë një vit jashtëzakonisht të rëndësishëm.

 "Aksioni 21" do të thotë rregull, drejtësi dhe disiplinë, dhe asgjë më pak. U bëj thirrje, qytetarë të dashur, bashkohuni me ne, jepni më të mirën tuaj tani, kur ne jemi më të gatshëm ta bëjmë jetën tonë në vend, më të mirë dhe më të bukur.

Faleminderit.”