Kryeministri Zaev: Politikat e Qeverisë me fokus në energjetikë, infrastrukturë, si dhe mbështetje të investimeve me cilësi të lartë janë kyçe për zhvillim ekonomik

Në kuadër të Forumit Ekonomik të Vjenës, Kryeministri Zoran Zaev në fjalimin e dyti foli për kushtet dhe mbështetjen e investitorëve të huaj në vend, si dhe për projektet me fokus në energjetikë, infrastrukturë, gazifikim, që janë pjesë nga Lista e vetme e projekteve të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut si prioritare për shfrytëzimin e mjeteve të parapara nga Plani ekonomik dhe investues për Ballkanin Perëndimor. Bëhet fjalë për gjithsej shtatë aplikacione, dy për ndihmë teknike dhe pesë grante për investime.

Kryeministri Zaev theksoi se të dy projektet për ndihmë teknike janë lidhja e gazit mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë, si dhe zbatimi i efikasitetit energjetik të institucioneve publike. Pesë projektet e tjera janë të dorëzuara për shfrytëzimin e granteve si prioritare nga Plani ekonomik dhe investues për Ballkanin Perëndimor.

 

“Bëhet fjalë për stacion për trajtimin e ujërave të zeza në qytetin e Shkupit prej 71,3 milionë euro për projektimin dhe ndërtimin e impiantit qendror për trajtimin e ujërave të zeza në dy faza. Më tej për ndërtimin e  një pjese të Korridorit hekurudhor 8, Kriva Pallankë – Deve Bair, për ndërtimin e 23,4 km nga aksi i tretë nga Kriva Pallanka deri te kufiri me Republikën e Bullgarisë dhe për elektrifikimin e aksit të parë dhe të dytë. Tjetra është krijimi i një sistemi rajonal të integruar dhe financiarisht të qëndrueshëm të mbeturinave për rajonin e Pollogut, në mënyrë që të përmbushë standardet e përcaktuara dhe rregulloret e BE-së për deponitë. Projekti i katërt është për fotovoltaik diellor Manastir 1 prej 20MW, duke përfshirë furnizimin dhe instalimin e 10MW shtesë të destinuara për Osllome 2, dhe i pesti është për furnizimin dhe instalimin fotovoltaik 10MW për Osllome 1 si vazhdim i përpjekjeve për tranzicionin e sektorit tonë të energjisë te burimet e ripërtëritshme të energjisë ",tha Zaev.

Lidhur me mbështetjen e interesave të investitorëve të huaj, Kryeministri Zaev tha se në një vit në kushte të pandemisë, kemi 12 investime të reja të drejtpërdrejta të huaja, të cilat janë në fazën e realizimit, nënshkrimit të marrëveshjeve ose në fazën e bisedimeve.

"Aktualisht, ka 34 pajisje, në pronësi të investitorëve të huaj nga SHBA-të, Kanada, Republika Popullore e Kinës, Gjermania, Italia, Turqia dhe vendet e tjera që punojnë në zona dhe gjeneruan afërsisht 3.3 miliardë euro në eksport në vitin 2020, i cili është 47% të eksporteve në Maqedoninë e Veriut. Deri më tani këto kompani investuan afër 1 miliardë euro. Ky sukses është rezultat i qasjes së re të Qeverisë për të mbështetur dhe promovuar investime me cilësi të lartë që sjellin vlerë më të madhe të shtuar në vend, gjenerojnë fitime solide, kontribuojnë në buxhetin e shtetit, krijojnë vende pune të qëndrueshme dhe të paguara mirë dhe përfshijnë më shumë kapacitete lokale në zinxhirët e furnizimit”, tha Zaev dhe shtoi se qasja e re përfshin sportel me një ndalesë, duke ndjekur me kujdes praktikën për përfitimet e investitorëve dhe shtetit të jenë të garantuara.

Kryeministri Zaev, duke u bërë thirrje investitorëve të shfrytëzojnë përparësitë nga përfitimet në Maqedoninë e Veriut, nënvizoi se ne kemi arritur rritje të lartë për të gjithë investitorët, me prodhimin e përgjithshëm nga zonat e lira duke arritur 3.4 miliardë euro në vitin 2020.
 
 “Investimet marrin pjesë me 45% në eksportin e përgjithshëm kombëtar dhe marrin pjesë me 6-8% në PBB-në nacionale. Drejtoria për Zonat e Zhvillimit Teknologjik Industrial është një pikë qendrore për investitorët që kërkojnë mbështetje për të investuar në zonat e lira ekonomike dhe industriale të Maqedonisë së Veriut dhe mbetet një partner kryesor për mbi 34 investitorë të huaj në zonat teknologjike të zhvillimit industrial. Ekonomia në zonat në tremujorin e parë të vitit 2021 u rrit për 30% krahasuar me të njëjtën periudhë në 2019 dhe 41% krahasuar me vitin 2018, gjë që e bën atë një rekord të lartë në 4 vitet e fundit. Trendi pozitiv vazhdon edhe në muajin prill - kemi 7% rritje të eksporteve krahasuar me muajin e kaluar ose 279 milionë euro. Në 5 muajt e parë të këtij viti ne kemi nënshkruar 5 marrëveshje të reja me investitorë aktualë dhe të rinj. Vlera e këtyre marrëveshjeve tejkalon 65 milionë euro në vëllim të investimeve. Edhe në kohë pandemie, kompanitë në zonat mbajnë një numër të qëndrueshëm të të punësuarve, mbi 14,000 të punësuar me një trend në rritje. Aktualisht 22 kompani, investitorë aktualë dhe potencialë, kanë shprehur zyrtarisht qëllimet e tyre të investimeve dhe bisedimet janë duke u zhvilluar, me një vëllim total investimesh prej mbi 300 milionë euro dhe një plan të ri për 5,500 vende të reja pune", tha Zaev dhe shtoi se në javët e ardhshme pritet mbyllja e marrëveshjes më të madhe për investime të drejtpërdrejta të huaja deri më tani në Maqedoninë e Veriut, me investim më të madh prej 100 milionë euro.