Carovska: Të rinjtë i njohin mundësitë, interesi për arsim profesional cilësor po rritet

Në disa muaj të kaluar, MASH  ka kryer një proces të gjerë për të përmirësuar cilësinë e arsimit të mesëm profesional dhe për të afruar përparësitë dhe mundësitë që ofron ky lloj arsimi, deri te nxënësit e regjistruar në arsimin e mesëm në vitin shkollor të ri dhe atyre që ende nuk kanë marrë vendimin e duhur në lidhje me drejtimin në të cilin do të arsimohen. Në dialog me dhomat e komunitetit të biznesit, komunat dhe shkollat, dhe me mbështetje të madhe nga Ambasada Zvicerane përmes "Mëso zgjuar, puno profesionalisht"  ia dolëm të arrijmë qëllimet që kishim synuar.Krijuam shumë klasa duale për mësim më të mirë dhe më shumë nxënës në shkollat e mesme profesionale.

Këtë e deklaroi ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska gjatë vizitës së sotme në shkollën e mesme "Goce Delçev" në Valandovo, ku këtë vit është rritur numri i nxënësve të regjistruar në njërën nga profesionet e ofruara sipas konkursit për regjistrim, në llogarin e numrit të nxënësve që zgjodhën arsimin në gjimnazet. 

„Jam e kënaqur me rezultatet që kemi arritur në këtë shkollë, por edhe në shumë të tjera në komuna të ndryshme ku ajo që bëmë dhe iu përkushtuam maksimalisht, dha efektin e pritur. Në shkollën e mesme "Goce Dellçev" hapëm dy klasa duale, një me teknikë dentar dhe një për teknikë mekanikë për menaxhimin e kompjuterit, dhe ka një klasë të tretë në bujqësi e cila, edhe pse jo duale, do të funksionojë si e tillë, sepse ndërkohë ofrohet kompani me të cilën shkolla do të bashkëpunojë për realizimin e mësimit praktik”, informoi Carovska, duke shtuar se shkolla regjistron gjithsej 56 nxënës në vitin e parë, nga të cilët 38 në arsimin profesional dhe 18 në gjimnaz.

Ministri ndau informacionin se në vitin e ri shkollor në nivel shtetëror, numri i klasave  duale është rritur në gjithsej 97, ndryshe nga viti shkollor i kaluar kur kishte vetëm 11 klasa të tilla në të cilat ndërmarrjet marrin pjesë në mësim. Ajo tha gjithashtu se 1,384 nxënës më shumë janë regjistruar në arsimin e mesëm profesional këtë vit në krahasim me vitin e kaluar, që do të thotë se numri i nxënësve në shkollat profesionale është rritur me 6%.

„Këto të dhëna janë argument i mjaftueshëm për ne për të thënë se të rinjtë kanë filluar të njohin nevojën, por edhe përfitimet që ofron përgatitja e mesme profesionale. Ata janë të vetëdijshëm se menjëherë pas përfundimit të arsimit profesional do të përgatiten më mirë dhe do të kenë mundësi më të mëdha për punësim të shpejtë, pasi kompanitë gjithnjë e më shumë po kërkojnë staf profesional të kualifikuar. Sigurisht, ata kanë një bazë të mirë për të vazhduar arsimin e tyre të lartë në një nga fakultetet teknike", tha Carovska, duke shtuar se ajo pret që ndërgjegjësimi për rëndësinë e arsimit profesional të zhvillohet edhe tek gjeneratat e ardhësh-me të gjysëm maturantëve.
Ministrja  theksoi se këto rezultate janë fryt i dialogut "Mëso me mençuri, puno me profe-sionalizëm" përmes të cilit për herë të parë këtë vit u krijua një politikë regjistrimi që u përshtatet atyre me pjesëmarrjen e palëve të interesuara , me qëllimin përfundimtar uljen  e papunësisë të  të rinjve në vend.

Pyetëm kompanitë se për çfarë lloj stafi kanë nevojë dhe i kemi përfshirë në hapjen e klasave duale, pra në realizimin e trajnimit praktik të nxënësve . "Paralelisht, së bashku mekomunat , ne kemi përmirësuar kushtet për të mësuar në shkollat profesionale, dhe gjithashtu kemi ndryshuar ndjeshëm politikën e bursave për nxënësit e shkollave të mesme duke futur deri në 2,200 bursa për nxënës  që do të regjistrohen në klasa duale, me kompensim mujore prej 3.500 denarë", tha Carovska.

Përparimi dhe promovimi i arsimit të mesëm profesional vazhdon të jetë një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në periudhën e ardhshme. Politikat për krijimin e vendeve të reja të punës me të ardhura solide imponojnë nevojën e rritjes  për staf profesion-al dhe shteti duhet ta sigurojë atë.