Arriti propozimi nga kryesia franceze deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme, nga kryesia franceze arriti propozim me ide që kanë të bëjnë me pozitat dhe qëndrimet tona.

Kjo përfaqëson bazë për hapjen e procesit konsultues së pari në Qeveri dhe partnerët e koalicionit dhe më pas edhe me Presidentin e shtetit, me Kuvendin dhe me opozitën, si dhe me sektorin civil, si dhe opinionin ekspert në vend.

Siç premtuam, vendimin për të ardhmen tonë do ta sjellim bashkërisht, me meritë, sipas Interesave strategjike të vendit dhe të gjithë qytetarëve të saj.

Duam të shprehim falënderim deri te Presidenti Makron dhe kryesia franceze, për përpjekjet e tyre për të tejkaluar pengesat dhe për të ruajtur kredibilitetin evropian të Ballkanit.