MASH dhe Qeveria rrisin numrin e bursave të nxënësve që do të ndahen këtë vit

Me iniciativën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ndërsa me Vendim të seancës së djeshme të Qeverisë, numri i bursave që do të ndahen për nxënësit e shkollave të mesme në vitin shkollor 2022-2023 po rritet ndjeshëm. Për këtë qëllim janë siguruar mjete shtesë dhe synohet motivimi dhe mbështetja e arsimimit të sa më shumë nxënësve të shkollave të mesme  që kanë aplikuar në konkurset për ndarjen e bursave.

Në pajtim me Vendimin , numri i bursave për mbështetje sociale të nxënësve  nga 900, rritet në 1318. Në vend të 120 bursave për nxënës me nevoja të veçanta, do të ndahen 168. Gjithsej 167 bursa do të ndahen për nxënësit e talentuar, gjegjësisht 17 bursa më shumë se sa ishte planifikuar fillimisht. Për nxënësit e talentuar të fushave të shkencave natyrore dhe teknike, do të ndahen 115, në vend të 100 bursave  siç ishte planifikuar fillimisht, ndërsa për nxënësit të cilët realizojnë programe mësimore të profesioneve deficitare në vend të 240 bursave  do të ndahen 267 bursa.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se menjëherë pas publikimit të Vendimit në Gazetën Zyrtare, rezultatet për të gjitha kategoritë e bursave sipas kuotave të reja do të publikohen në ueb faqen www.mon.gov.mk, ndërsa nxënësit do të marrin udhëzime për veprime të mëtejshme.