Kovaçevski: Mbështetja e Bankës Zhvillimore për digjitalizimin mundëson rritjen dhe zhvillimin e kompanive dhe ekonomisë

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, së bashku me ambasadoren e Zvicrës, Veronika Ulman Marti dhe drejtorin e Bankës Zhvillimore, Kire Naumov, promovuan linjën e re kreditore për digjitalizim dhe transformim digjital për kompanitë. Në fjalën e tij, Kryeministri theksoi se qëllimi i Qeverisë është që vendi të ecë përpara, të ketë rritje dhe zhvillim të fuqishëm ekonomik, ndaj dhe angazhimi për të krijuar mundësi për akses në fonde për investime në zbatimin e strategjive dhe planeve digjitale. , pra transformimi digjital.

“Kjo linjë krediti është një risi në treg, e përshtatur sipas nevojave të tregut dhe do të jetë në funksion të shfrytëzimit të përfitimeve të kompanive nga procesi i digjitalizimit. Në këtë proces, Banka Zhvillimore është pioniere në treg dhe pa dyshim që inkurajohen të marrin pjesë edhe bankat komerciale, për të përshpejtuar dhe forcuar ciklin e zbatimit të transformimit digjital të kompanive.

Qëllimi ynë është të intensifikojmë procesin e digjitalizimit si një qasje moderne për zhvillimin e biznesit dhe zbatimin e përcaktimit të digjitalizimit duke lidhur komunitetin akademik, sektorin e biznesit, institucionet qeveritare dhe sektorin civil për zbulimin dhe veprimin e përbashkët në fushat ku shteti ka potencialin më të madh dhe burimet e mjaftueshme për të investuar”, tha Kryeministri Kovaçevski.

Maqedonia e Veriut, mbështetje për krijimin e Strategjisë ka dhënë edhe Banka Botërore, GIZ dhe programi IME, dhe është mbështetur financiarisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Veronika Ulman Marti, ambasadorja e Zvicrës theksoi rëndësinë e digjitalizimit për rritjen ekonomike.

“Bazuar në përvojën zvicerane, pjesëmarrja aktive e sektorit privat në përcaktimin e politikave dhe masave që prekin ato është një parakusht për krijimin e një mjedisi që do të mundësojë lulëzimin e ekonomisë. Kjo është arsyeja pse Zvicra mbështet Bankën Nacionale për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut për të kryer një analizë të nevojave financiare të digjitalizimit, duke iu drejtuar kompanive në mbarë vendin”, tha ambasadorja e Zvicrës në Maqedoninë e Veriut, H.E. Veronik Ullman”.


Kire Naumov, drejtor i Bankës për Zhvillim, theksoi se duke ndjekur dispozitat e Strategjisë për Specializimin SMART të Qeverisë së RMV-së si dhe rekomandimet e Analizës së bërë përmes Programit për Rritjen e Punësueshmërisë së Tregut - IME i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Cooperation (SDC), Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut, nga fillimi i këtij muaji prezanton një linjë të re kreditore për digjitalizim dhe transformim digjital.

“Linja e kredisë është krijuar me qëllimin për të mbështetur kompanitë që investojnë në digjitalizim dhe transformim digjital. Ai do të realizohet nëpërmjet bankave pjesëmarrëse të kualifikuara, me një normë interesi të favorshme prej 2.9% për përdoruesit e fundit. Kompanitë do të mund të përdorin një maksimum prej 300,000 euro për blerjen e mjeteve bazë deri në 8 vjet me një periudhë mospagimi deri në 12 muaj, dhe një maksimum prej 100,000 euro për kapital qarkullues deri në 5 vjet me një periudhë grejs deri në 6 muaj.

“Banka zhvillimore vazhdimisht i përshtat produktet e saj në drejtim të mbështetjes së kompanive në kushtet e reja të funksionimit”, theksoi drejtori Naumov.

Banka e Zhvillimit luajti një rol të rëndësishëm gjatë krizës ekonomike, energjetike dhe Covid. Duke ofruar kredi të favorshme por me norma të ulëta interesi, qeveria ka krijuar një mjedis për përmirësimin e konkurrencës së brendshme, mbështetjen e eksporteve dhe rritjen dhe zhvillimin ekonomik për kompanitë e vogla dhe të mesme. Banka Zhvillimore merr pjesë aktive në zbatimin e masave antikrizë që miratoheshin nga Qeveria.

Në dispozicion të ekonomisë u vunë linja kreditore të BEI me interes të favorshëm, nga të cilat 41 milionë euro u vendosën nga BEI 6, ndërsa pjesa tjetër e kredive u vendos nga fondet revolving.

Me këtë nga ana  e Bankës për Zhvillim  në mbështetje të ekonomisë në tre vjet investoi gati 300 milionë euro vjet për të mbështetur 7500 projekte, nga të cilat mjetet në vlerë prej 107 milionë euro janë investuar vetëm në vitin 2022 në kredi të favorshme për të mbështetur likuiditetin e kompanive  në kursimin e energjisë dhe investimet në burimet e ripërtërishme të energjisë. Nëpërmjet zbatimit të linjës së kredisë për mbështetjen e kompanive të prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve, në fillim të vitit 2023, Banka Zhvillimore me mbështetjen e Qeverisë, e cila siguroi fonde për shkak të interesit të madh, mbështeti 262 kompani në vlerë prej 7.3 milionë euro.

 

Gjatë krizës së Covid-it janë mbështetur 4134 kompani me një shumë prej 45 milionë euro.