Kovaçevski: Kemi realizuar përcaktimet strategjike dekadëshe të shumë qeverive, sigurojmë një të ardhme evropiane dhe ekonomikisht të fortë për qytetarët tanë dhe ekonominë

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sotdha  deklaratë për mediat në Forumin e tretë ndërkombëtar ekonomiko-financiar në Shkup.

Kryeministri foli për projektin më të rëndësishëm energjetik në Maqedoninë e Veriut, hidrocentralin Çebren, të cilin pas tre dekadash Qeveria vendosi ta zbatojë.Kovaçevski foli edhe për pakon e re të masave kundër krizës, të cilat do t’i mbrojnë qytetarët dhe ekonominë në periudhën e ardhshme.

Në vazhdim e përcjellim në mënyrë të plotë deklaratën e Kryetarit të Qeverisë, Kovaçevski:

“Së pari dua t'ju falënderoj për praninë tuaj në Forumin e tretë ekonomiko-financiar të Shkupit të organizuar nga Ministria e Financave, të cilin pata nderin ta hap.Kjo ngjarje është shumë e rëndësishme dhe tashmë po shndërrohet në një tradicionale, dhe si e tillë është një rrumbullakim i shkëlqyer i të gjitha ngjarjeve dhe vendimeve jashtzakonisht të rëndësishme që u morën javën e kaluar për të cilat dua t'ju informoj më në detaje.

Në mbledhjen e fundit të Qeverisë, patëm dy vendime shumë të rëndësishme.

Pas më shumë se 3 dekadash është marrë vendim me të cilin parashikohet realizimi i projektit më të rëndësishëm energjetik në Maqedoninë e Veriut, hidrocentralit  Çebrenit.

Qeveria solli Vendim për përzgjedhjen e ofertës më të favorshme për dhënien e koncesionit për shfrytëzimin e ujit dhe për prodhimin e energjisë elektrike me ndërtimin e hidrocentraleve në Cërna Reka tek PPC-Arhirodon, dhe në përputhje me dokumentacionin e tenderit dhe marrëveshjen e koncesionit që ishte pjesë e dokumentacionit të tenderit.

Ky vendim mundëson realizimin e njërit prej projekteve më të mëdha dhe më të rëndësishme energjetike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilin studimet e para  vizibiliteti janë bërë në vitet e 60-ta të shekullit të kaluar dhe vlera e parashikuar e investimit është 1 miliard euro.

 

Është paraparë ndërtimi i një hidrocentrali reverzibil në Çebren, me një kapacitet të instaluar të paktën 333 MW, që do të thotë se përveç kapacitetit të prodhimit të energjisë elektrike, HC Çebren planifikohet të ketë edhe një mënyrë pompimi dhe kthimi të ujit, që do të thotë se Cërna Reka pritet të krijojë një liqen të ri artificial, i cili do të jetë më i madhi në vendin tonë. 

 

Çebreni është i një rëndësie të jashtëzakonshme për tranzicionin energjetik të Maqedonisë së Veriut dhe rajonit, për shkak të mundësisë së balancimit të burimeve të ripërtërishme të energjetikës dhe energjisë elektrike të përftuar prej tyre, e cila të gjithë e dimë se është instaluar me ritëm të shtuar në 2 vitet e fundit. Gjithashtu do të ketë një rëndësi të madhe për mbrojtjen nga përmbytjet, furnizimin me ujë, si dhe do të luajë një rol të madh në bujqësi me një lartësi dige prej 192 metrash, duke e bërë atë një nga digat më të larta në botë. 

Pas 30 vitesh, dhe marrëveshjet e para të kyçura për përgatitjen e dokumentacionit investiv-teknik për HE Çebren në vitin 1986, sot pas 13 tenderëve të pasuksesshëm të organizuar në 20 vitet e fundit, kemi një mundësi reale për t'i dhënë koncesion Cërna Reka. dhe të transformojë plotësisht sistemin tonë energjetik. Do të jetë një hap i madh përpara në përkushtimin e Maqedonisë së Veriut për t'u bërë një qendër e gjelbër e energjisë, por edhe për të siguruar efikasitet energjetik për gjeneratat para nesh.

Vendimi i dytë që morëm, edhe nga fusha e ekonomisë, është ndalimi i aksioneve dhe promovimit të produkteve ushqimore dhe bujqësore në tregtinë me pakicë, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga manipulimi i çmimeve. Me këtë vendim, tregtarëve që ushtrojnë tregti me pakicë të produkteve bujqësore dhe ushqimore u ndalohet të ofrojnë shitje promocionale dhe promocionale, kur ato vendosen në treg.

Vendimi është marrë me qëllim të parandalimit të keqpërdorimeve në shitjen e produkteve dhe mallrave individuale dhe do të zvogëlojë manipulimet e mundshme në këtë lloj shitjeje të produkteve bujqësore dhe ushqimore. Gjithashtu do të reduktojë dhe parandalojë prishjen e tregut të brendshëm për shkak të abuzimit në tregtimin e produkteve dhe mallrave individuale. Vendimi është me qëllim që qytetarët të dinë çmimin e saktë dhe real të produkteve ushqimore dhe të mos mashtrohen nga çmimet e produkteve ushqimore.

Ky vendim është pjesë e një sërë vendimesh që na presin në periudhën e ardhshme, të cilat do t'i referohen ngrirjes së çmimeve në një nivel nën nivelin që shohim sot nëpër dyqane, gjatë ditëve në vijim, për të cilat do të miratohen vendimet e duhura.

Ministrja e Ekonomisë pati një debat konstruktiv me supermarketet më të mëdha në vend, në të cilin bashkërisht ranë dakord se ka hapësirë për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë.

Bëhet fjalë për një vendim për uljen e çmimeve të mbi 50 produkteve ushqimore bazë, 90 për qind e të cilave tatohen me TVSH 5%, ndërsa pjesa tjetër me TVSH 10%. Me ngrirjen e mbi 50 produkteve bazë ushqimore, çmimet pritet të ulen me të paktën 10% sepse ka absolutisht hapësirë për këtë. Edhe çmimi i referencës për ulje nuk do të jetë çmimi i sotëm, por sipas asaj që po analizojmë, me shumë mundësi do të ulen në raport me çmimet që ishin të vlefshme në datën 01.08.

Gjëja më e rëndësishme tani është që konsumatorët të mos ndihen të mashtruar, dhe kjo është ajo për të cilën do të punojmë në të ardhmen. Do të pasojnë ndryshime dhe plotësime në Ligjin për Inspektoratin e Tregut, të cilat do të rrisin kompetencat e inspektoratit, gjë që do t'u mundësojë inspektorëve të veprojnë më shpejt dhe të jenë më efikas.

Bashkë me Ligjin për praktikat e padrejta tregtare, i cili tashmë është duke u hartuar, plani është që të hiqen pothuajse mbi 20% të detyrimeve të caktuara në zinxhirin tregtar, duke filluar nga prodhimi, gjë që do të ndikojë edhe më tej në uljen e çmimeve me pakicë. Ky ligj ekziston në shumicën e shteteve anëtare të BE-së dhe kur të hartohet do të shihni se përputhet plotësisht ose kryesisht me ligje të tilla për mbrojtjen nga praktikat e padrejta tregtare. Nëse analizat tregojnë nevojën dhe nëse ka shqetësime, kjo do të kalojë në faza duke ulur çmimet edhe në sektorë të tjerë.

Këtu dua të theksoj se para fillimit të stinës së vjeshtës apo dimrit, siç e kam informuar shkurtimisht, në rishpërndarjen e buxhetit që i është dorëzuar Kuvendit, tashmë janë ndarë mjete financiare për mbrojtjen e shumicës. kategoritë e rrezikuara të qytetarëve përmes masave kundër krizës. Pakoja kundër krizës do të jetë e gjerë dhe do të përfshijë më shumë qytetarë që kanë nevojë për burime shtesë financiare, dhe këtu përfshihen mbi të gjitha pensionistët, por mbështetje do të marrin edhe qytetarët me të ardhura më të ulëta, përfitues të ndihmës sociale të garantuar. Natyrisht, nuk do të lëmë jashtë as të rinjtë, gjimnazistët dhe kategoritë e tjera të qytetarëve, të cilët për shkak të të ardhurave të ulëta dhe pamundësisë për të siguruar të ardhura, do të mbulohen nga një paketë shtesë financiare për përballimin e krizës.

Plani i detajuar antikrizë mund pritet të jetë aktiv që në muajin nëntor, është duke u punuar gjatë javëve në vijim dhe do të prezantohet në mbledhe të Qeverisë, ku do të prezantohet në detaje nga MF-ja dhe ministritë e tjera dikasteriale që janë të ngarkuara për menaxhimin e proceseve që synojnë grupe specifike të caktuara në shoqëri.

Dhe për fund, sot dua të falënderoj edhe ato media që ishin prezente dje, por edhe të gjitha mediat tjera sepse të gjitha raportuan në Prilep, sepse dje filloi puna në terren në autostradën Prilep - Manastir, korridori 10D duke minuar në terren, dhe këtë e ka bërë konsorciumi Behtel dhe Enka me nënrealizues maqedonas, dhe me këtë punimet nga faza e projektimit dhe të gjitha fazat e tjera që pasojnë tashmë vazhdojnë me punë konkrete në terren.

Pak ditë më parë, minim u organizua edhe në Banjicën e Epërme, gjegjësisht Korridori 8, me të cilin Behtel dhe Enka praktikisht shënuan punën tashmë praktike në terren të dy drejtimeve të autostradës që do të përfundojnë në 5 vitet e ardhshme.

Njëkohësisht, siç tashmë e dini, punimet ndërtimore po kryhen me ritëm të plotë në rrugën Gradsko-Prilep, ku para pak kohësh u depërtua tubi i dytë i tunelit të Farishit, si dhe po punohet edhe në pjesë të tjera rrugore që duhet të të sigurojë mirëmbajtjen e plotë të korridorit të drejtimit rrugor 10 siç e dijmë sot me Manastirin, Prilepin dhe me Mexhitlija, ku po punohet edhe në realizimin e rrugës kryesore që të çon në këtë pikë kufitare.

Konsideroj se këto janë tema vërtet të rëndësishme ekonomike që janë në interes të qytetarëve dhe që do të kenë një ndikim pozitiv si në planin afatshkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë për ekonominë në vend”.