MASH: Pagat e mësimdhënësve nga ky muaj do të rriten për 15%

Pagat e mësimdhënësve  dhe punonjësve të  tjerë në shkollat fillore dhe të mesme vazhdojnë të rriten. Si rezultat i përkushtimit për krijimin e arsimit cilësor të bazuar në mësimdhënës të motivuar, ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri dhe kryetari i Sindikatit  të Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Jakim Nedellkov, nënshkruan  marrëveshje  e cila  parasheh rritjen e pagave  të punonjësve në shkollat fillore dhe të mesme me 15%, duke filluar nga muaji vijues shtator.

Jam i nderuar që pikërisht gjatë mandatit tim si ministër i Arsimit dhe Shkencës në vitin 2022 dhe 2023, praktikisht në një periudhë vetëm njëvjeçare, pagat e mësimdhënësve janë rritur trefish, pra kumulativisht mbi 35%. Ky është vetëm  konfirmim se realisht synojmë t'jua  kthejmë mësimdhënësve  dinjitetin  të cilin e meritojnë në shoqëri, sepse ata janë hallka më e rëndësishme e procesit edukativo- arsimor nga e cila varet cilësia e gjeneratave që po krijohen dhe pa të cilët asnjë reformë nuk mund të ketë sukses”, theksoi  Shaqiri.

Gjithashtu  i kënaqur ndihet  edhe kryetari i SASHK-ut,  Nedellkov i cili theksoi se vetëm me mësimdhënës të motivuar mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vendin. Ai gjithashtu u shpreh se si Sindikatë do të vazhdojnë të angazhohen  për përmirësimin e të drejtave dhe mundësive të punonjësve arsimor  edhe në të ardhmen ndërsa gjithashtu  pret që së shpejti të arrihet pëlqim  për ndryshimet në marrëveshjen kolektive me të cilën edhe më shumë do të stimulohet puna e mësimdhënësve që drejtpërdrejt t'i përcjellin njohurit tek nxënësit.

Gjitashtu, përveç rritjes së pagave, në ndërkohë vazhdojnë edhe trajnimet e vazhdueshëm të mësimdhënësve, si qëlllim i vetëm për të përforcuar vazhdimisht përgjegjësitë e  tyre profesionale, duke Ju hapur mundësi për zhvillim në karrierë në titullin  mentor dhe këshilltar. Gjatë periudhës  3 vjeçare,  në titullin mentor,  janë avancuar 250 mësimdhënës të shkollave fillore të cilët janë bartës të ndryshimeve që po ndodhin për ngritjen e cilësisë në mësimdhënie. 

Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ofrojnë mbështetje sistematike për mësimdhënësit. Po punojmë për vlerësim dinjitoz të punës dhe përkushtimit të tyre. Mësimdhënësitë janë të vlerësuar dhe respektuar për punën e rëndësishme të cilën e realizojnë – duke investuar në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të cilët janë e ardhmja e këtij vendi.