Kovaçevski: Me masa në kohë dhe korrekte krijojmë një klimë të favorshme biznesi, kemi mbrojtur likuiditetin e kompanive dhe standardin e jetesës

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot së bashku me ministrin e Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, kanë vizituar kompaninë “MIS Globus ShPK”. Gjatë vizitës, Kryeministri Kovaçevski prezantoi masat e Qeverisë për sektorin privat që u mundësojnë kompanive modernizimin dhe rritjen e prodhimit dhe njëkohësisht të kenë shpenzime më të ulëta të prodhimit.
 
 “Me ndihmën e fondeve IPARD prej afër 65,000 euro, "Mis Globus" vendosi të fokusohet në të ardhmen duke instaluar një sistem fotovoltaik dhe panele diellore në mënyrë që të ulë kostot e prodhimit të produkteve të mishit dhe rezultati është i dukshëm sot – kosto më të ulëta, më të mëdha. prodhim dhe plasman më i mirë”, tha kryeministri Kovaçevski në fjalimin e tij gjatë vizitës në kompani, gjatë së cilës përshëndeti vendimin e tyre për zbatimin e masës e “çmim i garantuar” dhe në këtë mënyrë plotësojnë nevojat e qytetarëve dhe ndihmojnë në ecurinë e qëndrueshme të ekonomisë sonë. 
 
Kryeministri Kovaçevski theksoi se Qeveria merr masa dhe mbështet nismat për shfrytëzimin racional të burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe shfrytëzimin e tyre për efikasitet të plotë energjetik dhe pavarësi energjetike të vendit tonë.
 
“Gjatë krizës arritëm të rrisim prodhimin vendor të energjisë elektrike dhe madje të eksportojmë energji elektrike. Nga Republika e Maqedonisë së Veriut, ne po krijojmë një qendër energjetike së gjelbër të Evropës, dhe këtë mund ta konfirmojnë ata që bëjnë analizat në fushën e instalimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Strategjia jonë e zhvillimit të energjetikës deri në vitin 2040 bazohet plotësisht në Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe ne tashmë po e zbatojmë atë në vend. Qeveria që unë udhëheq do të mbahet mend si Qeveria në mandatin e së cilës është instaluar kapaciteti më i madh i burimeve të ripërtëritshme të energjisë”, tha Kryeministri Kovaçevski në fjalimin e tij para të pranishmive.  
 
“Që nga fillimi i krizës energjetike, para dhe gjatë pandemisë, ne kemi zbatuar në kohë masa të justifikuara ekonomikisht, kemi ndihmuar në ruajtjen e likuiditetit të kompanive, kemi zbatuar masa autonome doganore që kompanitë të ruajnë likuiditetin e tyre, por edhe masa nga fusha të tjera që ndikojnë në funksionimin e tyre, si mbështetja për pagesën e rrogave për punonjësit, ose mbështetja për rritjen e rrogave të punonjësve në kompanitë tona prodhuese dhe të shërbimit".
 
Vetëm për një vit e përgjysmuam inflacionin, po marrim masa në interes të të gjithëve me qëllim që në muajin e fundit të vitit inflacionin ta ulim në 5%”, theksoi Kryeministri Kovaçevski, duke shtuar se me ngrirjen dhe uljen e çmimeve të produktet ushqimore bazë dhe sigurimi i çmimit të garantuar të produkteve, si dhe me vendimin e Qeverisë për të precizimin normën preferenciale të TVSH-së prej 5% për shumicën e produkteve ushqimore bazë, janë krijuar parakushtet për uljen e inflacionit në 5% deri në fund të vitit.
 
Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi u bëri thirrje afaristëve të tjerë në vend që të ndjekin shembullin e kompanisë “MIS Globus” në fushën e sfidave me të cilat duhet të përballen të gjithë si ekonomi me investime në pavarësinë energjetike.
 
“Kjo do të thotë pavarësi energjetike, do të thotë ulje e shpenzimeve operative, që do t'i bëjë kompanitë tona më konkurruese, do të mund të hapin vende të reja pune dhe të pushtojnë tregje të reja”, tha ministri Bekteshi.
 
Ministri Bekteshi thekson se janë përgatitur të gjitha rregulloret dhe aktet nënligjore në fushën e prezantimit dhe mundësi shtesë për të gjitha kompanitë që kanë investuar në termocentrale fotovoltaike, në fushën e ruajtjes së energjisë elektrike në momentin kur kanë teprica.
 
Ministria e Ekonomisë, siç përmendi ministri Bekteshi, gjatë dy javëve të ardhshme do të miratojë Dekretin në pjesën e vebdosjes së garancisë së origjinës, që është mekanizëm i Bashkimit Evropian, veçanërisht në pjesën e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme.