Mbështetje financiare për realizimin e aktiviteteve nga planet akcionale lokale për përmirësimin e gjendjes së romëve

Ministri për vetëqeverisje lokale Suhejl Fazliu dhe ministri pa portofol i ngarkuar për zbatimin e Strategjisë për përmirësimin e gjendjes së romëve në Maqedoni, Axel Ahmedovski, me kryetarët e 12 komunave që kanë përgatitur plane akcionale lokale për zbatimin e Strategjisë, sot nënshkruan kontrata për mbështetje financiare për aktivitete konkrete, me mjete nga buxheti qendror i shtetit për vitin 2018.

- Përfshirja sociale është një nga kushtet më të rëndësishme për ndërtimin e një shoqërie paqësore, të qëndrueshme dhe demokratike, një shoqëri që do të sigurojë përfaqësim të duhur dhe realizimin e të drejtave të të gjitha komuniteteve dhe grupet tjera. Unë pres që komunat me mbështetje nga ndërsa shembullin i të dymbëdhjetë komunave ta ndjekin edhe komunat tjera, theksoi Ministri i vetëqeverisjes lokale, Suhejl Fazliu. 

- Mjetet financiare nuk janë të mëdha, por ato duhet të jenë nxitje për komunat. Maqedonia është lider në krijimin e politikave publike për romët, por ka ende shumë punë që çdo rom të jetojnë jetë dinjitoze. Me mbështetjen e qeverisë, ministritë, komunat dhe institucionet e tjera besoj se do të përmirësohet gjendjen e romëve në Maqedoni, tha ministri Axel Ahmedovski.

-Prioritet për komunën Shuto Orizare ishte përgatitja e planit akcional lokal për përmirësimin e gjendjes së romëve. Tani kemi një qeveri që është partneri ynë dhe një mbështetës serioz i aktiviteteve tona. Shpresoj që bashkëpunimi të vazhdojë, tha kryetari i komunës  Shuto Orizare, Kurto Dudush.

Sipas vendimit të Qeverisë, me 3 milion denarë, komunat Shuto Orizare, Pehçevë, janë inkurajuar për t'u qasur në zbatimin e planeve akcionale lokale për përmirësimin e situatës e romëve në bashkësitë lokale lokale.