Shkarkoni aplikacionin “TVSH-ja ime” dhe realizoni të drejtën e kthimit të 15-të për qind të TVSH-së së paguar

Aplikacionin “TVSH-ja ime” mund ta shkarkoni në këtë link TVSH-ja ime.

Të gjithë ju që jeni të regjistruar në sistemin e-Tatim personal,  nëpërmjet aplikacionit TVSH-ja ime do të keni mundësi që të skenoni barkodin nga llogarit fiskale dhe të realizoni të drejtën e kthimit të 15-të përqind nga  vlera e TVSH-së së paguar.

Qytetarët të cilët nuk janë të regjistruar, i ftojmë të regjistrohen në e-Tatimin personal dhe me skenimin e llogarive fiskale të realizojnë të drejtën e kthimit të TVSH-së.

 


Shkarko broshurën