Shtet për qytetarët-investojmë në njerëz, kujdesemi