Zëvendëskryeministri Koço Angjushev dhe ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor Sadulla Duraku sot në hapjen e stacionit për pastrimin e pastrimin e ujit në Kërçovë: Investojmë në ambient jetësor më të shëndoshë

Komuna e Kërçovës u bë me një stacion të  ri për trajtimin e ujërave të zeza, me çka  zgjidhet  problemi i ujërave të zeza në komunë në mënyrë permanente dhe ngrihen  standardet për mbrojtjen e mjedisit. Stacioni i pastrimit i vendosur afër Kërçovës ka një kapacitet të instaluar prej 48,000 banorësh. Realizimi i projektit përfshin ndërtimin e një kolektori dhe rrugën e hyrjes.

Gjatë fjalimit të tij zëvendëskryeministri Koço Angjushev tha se vlera financiare e projektit prej 8.3 milionë euro, pjesë e siguruar nga BE dhe  15% pjesëmarrje të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, u tejkalua nga rëndësia e projektit për qytetarët, përmirësimi i cilësisë së jetës dhe mbi aplikimin e zgjidhjeve teknologjike-inovative,  në ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve.

Gjithmonë është mirë kur diçka bëhet sipas standardeve të BE-së, ndërsa  BE-ja nuk dëshiron vetëm që  Maqedonai të jetë pjesë e asaj familjeje , por gjithashtu në vete mban edhe standardet e cilësisë për jetën e qytetarëve, industrinë dhe jetën e përditshme. Me këtë donacion nga Bashkimi Evropian dhe qytetarët e saj, ne kemi një detyrim edhe më të madh për të arritur standarde, kritere dhe cilësi më të lartë të jetës edhe për qytetarët tanë. Projekti do të thotë një hap i madh përpara në mbrojtjen e mjedisit në rajon dhe duke zbatuar këtë zgjidhje inovative, standardet e jetës evropiane janë transferuar këtu ", tha zëvendëskryeministri.

Projekti për ndërtimin e stacionit  të trajtimit të ujërave të zeza në Kërçovë financohet nga Bashkimi Evropian përmes Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA), nga pjesa e zhvillimit rajonal - komponenti tre. Fjalimi i hapjes u mbajt nga Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian, Ambasadori Samuel Zhbogar.

"Ky projekt është pjesë e aktiviteteve të financuara nga BE për të promovuar infrastrukturën që siguron mbrojtjen e mjedisit në përputhje me standardet e BE-së nëpërmjet ndërtimit të stacionit të trajtimit të ujërave të zeza. Paralelisht me investimet në infrastrukturë, BE-ja gjithashtu punon së bashku me shtetin e reformave në sektorin e ujit me qëllim që të ofrojë shërbime të qëndrueshme të furnizimit me ujë për të gjithë qytetarët, "tha ambasadori Zhbogar.

Realizimi i projektit është në bashkëpunim me Sektorin e BE-së në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Sektorin e Financimit Qendror dhe Lidhjes së  Kontratave pranë Ministrisë së Financave. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraki, theksoi rëndësinë e projektit për mbrojtjen e mjedisit dhe njëherësh paralajmëroi se realizimi i suksesshëm i këtij projekti, është  një parakusht për realizimin e një projektit edhe më të madhë për komunën e Kërçovës në kuadër të IPA 2 që parashikon rehabilitimin dhe ndërtimin e një rrjeti  të ri të kanalizimeve prej përafërsisht 100 km.

Stacioni i pastrimit në Kërçovë do të jetë me rëndësi të madhe për banorët e këtij rajoni, si dhe për përmirësimin e cilësisë së jetës.

"Ne jemi të përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të hapura në komunë, me qëllim përmirësimin e situatës dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal. Në këtë proces, mbrojtja e mjedisit është me rëndësi të madhe, prandaj mbështetja e pushtetit qendror dhe veçanërisht e BE-së është me rëndësi të madhe, për të cilën ne jemi shumë mirënjohës ", tha Fatmir Dehari, kryetar i komunës së Kërçovës.

Ndërtimi i stacionit  të trajtimit të ujërave të zeza në Kërçovë u realizua nga kompania WTE Group, e cila është në pronësi të EVN Groupacionit. Grupi WTE është kompania udhëheqëse e furnizimit me ujë dhe  trajtimit të ujërave të zeza në tregun e BE-së , e pranishme në 18 vende evropiane me projekte në këtë fushë.

"Është një kënaqësi e madhe për ne të punojmë në ndërtimin e një stacioni për trajtimin e ujërave të zeza, sepse trajtimi i ujërave sot po bëhet një nga çështjet më të rëndësishme. Jemi krenarë që si lider në Evropë në këtë segment kemi pasur mundësinë të transferojmë njohuritë dhe përvojën tonë. Ky objekt është ndërtuar sipas standardeve më të larta dhe shpresojmë sinqerisht që do të kemi mundësinë të vazhdojmë të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen", tha Werner Kazagrande, anëtar i Bordit Ekzekutiv të Grupit WTE.

Stacioni i pastrimit në Kërçovë është ndërtuar për më pak se dy vjet dhe është i dyti që është vënë në përdorim brenda projektit. Stacioni i parë i trajtimit të ujit u vu në përdorim  në fund të vitit të kaluar dhe ndodhet në fshatin Saçevë, Strumicë. Pritet që së shpejti të vëhet në përdorim edhe stacioni i tretë i  trajtimit, i cili ndodhet në Radovish. Vlera e përgjithshme e këtyre objekteve është 21 milionë euro.

Në këtë ngjarje mori pjesë edhe Kreshnik Bekteshi, minister i Ekonomisë.